Ontologi i forskning

Ontologi i forskning: Betydelse, Exempel, metodik, paradigm, typer. Ontologi inom forskning definieras som studien eller vetenskapens varelse och den relaterar till verklighetens natur. Det kan också definieras som det som speglar en förklaring om vad som består av ett faktum. Helt enkelt hänvisar vi till ontologi som de saker som vi tror existerar i verkligheten.

Läs mer

Ontologi vs taxonomi

Ontologi vs taxonomi: ontologi betydelse, taxonomi betydelse, skillnader. Vi kommer att göra en jämförelse mellan dessa två termer i den här artikeln, så vi inbjuder dig att utforska alla deras möjliga konsekvenser.

Läs mer

Ontologi i AI

Ontologi i AI: Betydelse, Exempel, Typer, Användnings applikation. Inom artificiell intelligens relaterar ontologi till ett delat ordförråd för forskare. Den innehåller definitioner av grundbegreppet och relationen mellan dem som är maskintolkbara.

Läs mer