Historia av digital marknadsföring, Evolution, tidslinje, kronologi

Digital marknadsföring, vad är bra med det

Historia av digital marknadsföring, Evolution, tidslinje, kronologi. Just i detta ögonblick håller jag på med en specialisering vid University of Colorado Boulder och de berörde ämnet tangentiellt; på något sätt rörde det sig fjädrar inom mig och jag drog slutsatsen att jag hade många element för att göra en bra sammanfattning om det.

Läs mer