Etik inom turism

Etik inom turism: och besöksnäring, marknadsföring, management. Turist näringen växer enormt över hela världen. Enbart dessa industrier kan bidra till världsekonomin i större utsträckning. Även om det finns många fördelar med turism, finns det också några negativa effekter.

Läs mer

Restaurang policyer

Restaurang policyer: och rutiner, för kunder, till exempel, och regler, för anställda, försäkringar, köks försäkringar. Att ta hand om matens säkerhet på en restaurang är en av de mest kritiska uppgifterna som anförtros restaurangchefer och personal. För att förhindra spridning av livsmedelsburna sjukdomar måste bestämmelser och rutiner följas.

Läs mer