Ontologi inom informationsvetenskap

Ontologi inom informationsvetenskap: Vad menas, Matematik, Exempel, Process, vem gjorde Ontologi i informationsvetenskap. Ontologi är affärsforskning som kan förklaras som ”vetenskapen eller studien av varande”.

Den handlar om verklighetens natur. Ontologi avser ett system av övertygelser som återspeglar en tolkning av en individs redogörelser för ett faktum. Enkelt uttryckt kan vi definiera ontologi som studiet av vad vi betraktar som verklighet.

Läs mer

Äktenskapsbrott i Gamla testamentet

Äktenskapsbrott i Gamla testamentet Den Gamla testamentet är en av de mest centrala referenserna för utvecklingen av tron i Gud, eftersom vi i denna skrift kan hitta en mängd olika böcker – variationen beror på vilken kyrka som distribuerar den – som förklarar Guds löften och handlingar inför sitt folk.

Läs mer

Vad är äktenskapsbrott i bibeln?

Vad är äktenskapsbrott i bibeln? Definition av äktenskapsbrott, vad är att begå äktenskapsbrott, vad är straffet för äktenskapsbrott i Bibeln, varför äktenskapsbrott är en synd i bibeln, skilsmässa och äktenskapsbrott: vad säger Bibeln om skilsmässa, äktenskapsbrott och otuktsskillnad, Konsekvenser av äktenskapsbrott.

Läs mer