Betydelsen av mikrobiologi i omvårdnad

Betydelsen av mikrobiologi i omvårdnad: För att förhindra spridning av infektion, Att upprätthålla sterilt fält, Att samla in prover, Att implementera immuniseringsschema på sjukhus, Implementering, Att bekämpa infektionssjukdomar, Att implementera Asepsis, Att kassera biomedicinskt avfall.

Läs mer