Vad är en mandala?

Vad är en mandala? En mandala är en representation utarbetad genom koncentriska typdesigner, som används för att referera till olika symboler, vare sig de är andliga, ekonomiska, informativa, naturliga, etc. Dessa används vanligtvis inom hinduismen och även inom buddhismen, även om de har lyckats nå olika kulturer i flera länder.

Läs mer

Ontologi av Utbildningen

Ontologi av Utbildningen. Ontologi är en gren av filosofin som handlar om studiet av entiteter genom schematisering av kategorier och underkategorier. Denna gren har genom sitt förhållningssätt lyckats utveckla kunskapslinjer och i detta har också utbildning varit dess studieobjekt.

Läs mer