Subduktion och obduktion Likheter och skillnader

Subduktionen

Subduktion och obduktion likheter och skillnader. Subduktion är en process där en litosfärisk platta sjunker under kanten av en annan, produkt av en kollision mellan dem. Obduktionen ger en helt motsatt effekt, där kollisionen mellan plattorna inte slutar sjunka dem eftersom de är relativt lika. Subduktion är ansvarig för magmatisk aktivitet, medan obduktion av bergsformationer.

Läs mer

Vad är en stratovulkan, skapelse och faror

Vad är en stratovulkan, skapelse och faror. Vulkaner bildas av den enorma värmen och trycket som byggs upp djupt i jordskorpan, och när detta tryck släpps kan det leda till en spektakulär och hisnande uppvisning av naturens kraft. Dessa naturens underverk finns i olika former och storlekar, från små, mjuka askkottar till stora sköldvulkaner som kan täcka hundratals kvadratkilometer. De finns över hela världen, från den isiga tundran i Antarktis till de frodiga regnskogarna på Hawaii.

Läs mer