Wat is bedrijfsethiek?

Wat is bedrijfsethiek: het belang ervan, en sociale verantwoordelijkheid, en klantrelaties. Inleiding. Bedrijfsethiek is de tak van toegepaste ethiek die zich richt op de morele verantwoordelijkheden van het bedrijfsleven tegenover belanghebbenden.

Wat is bedrijfsethiek: het belang ervan, en sociale verantwoordelijkheid, en klantrelaties
Wat is bedrijfsethiek: het belang ervan, en sociale verantwoordelijkheid, en klantrelaties

Het is geen nieuw gebied, maar het is de afgelopen jaren in belang toegenomen vanwege twee belangrijke trends: ten eerste, de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor op transacties gebaseerde interacties tussen bedrijven; en ten tweede, meer publieke controle, media-aandacht en regelgevende interventie.

Bedrijfsethiek omvat ethische principes die door bedrijven worden gebruikt om hun gedrag te beheersen. Het beleid en de praktijken van bedrijfsethiek verschillen tussen industrieën, maar het is een breed gebied dat in veel landen steeds belangrijker is geworden.

De ethische bedrijfsvoering is een van de oorzaken van de groei en ontwikkeling van het bedrijfsleven, en ook een van de oorzaken voor de achteruitgang ervan. Sommigen ontwikkelen van tevoren ethische principes om hen te begeleiden bij het nemen van beslissingen; anderen zijn reactiever, maar proberen ervoor te zorgen dat ze rekening houden met fundamentele morele principes bij het nemen van beslissingen.

Bedrijfsethiek is relevant voor het gedrag van individuen en hele organisaties. Het is ook zeer relevant voor het ondernemingsrecht en corporate governance. Overheidsbedrijven zijn verplicht om te rapporteren over hun ethische beleid, evenals eventuele schendingen in hun jaarverslagen.

Organisatiecultuur speelt een grote rol bij het bepalen van de ethische toon van een bedrijf. Ethisch gedrag hangt ook af van de branche van een bedrijf.

Bedrijfsethiek (en, meer in het algemeen, gedragsethiek) wordt soms als een op zichzelf staand vak gegeven. Het is echter ook ingebed in andere cursussen (bijvoorbeeld ondernemingsrecht) en veel business schools hebben nu verplichte cursussen in bedrijfsethiek en / of gedragsethiek. Dit artikel gaat in op het belang van bedrijfsethiek, sociale verantwoordelijkheid en klantrelaties.

Het belang ervan

Een van de belangrijkste voordelen van bedrijfsethiek is het handhaven van een hoge standaard van ethiek in alle transacties, zelfs als er geen externe druk is om dit te doen.

Deze regel is belangrijk omdat het een bedrijf aanmoedigt om zijn eigen normen te stellen, vooral als deze hoger zijn dan wat de overheid vereist. De meest effectieve manier voor een bedrijf om ethisch gedrag te legaliseren, is door hun werknemers te trainen in hoe de juiste beslissingen moeten worden genomen. Werknemers die zich realiseren dat hun acties op zichzelf en hun bedrijf zullen reflecteren, zullen minder snel de wet overtreden of ander onethisch gedrag vertonen.

Een ander voordeel van bedrijfsethiek is dat het een goede manier is om een bedrijf beter te maken. Bedrijfsethiek kan werknemers ook motiveren en mensen aanmoedigen om nieuwe uitdagingen in hun carrière aan te gaan.

Soms, wanneer een bedrijf een goede ethiek heeft, worden ze als betrouwbaar gezien. Bedrijfsethiek kan de reputatie van een bedrijf verbeteren, wat hen op zijn beurt zal helpen nieuwe klanten aan te trekken. Wanneer een werknemer zaken doet met een andere persoon of bedrijf die de goede ethiek van zijn werkgever ziet en een goede ervaring heeft, is het waarschijnlijker dat hij in de toekomst weer aan het werk gaat met dat bedrijf.

Een ander voordeel van bedrijfsethiek is dat het op de lange termijn een bedrijf geld en tijd bespaart. Ethisch gedrag heeft de neiging om te worden beantwoord, wat kan leiden tot partnerschappen met andere bedrijven en waardevolle relaties.

Het bespaart niet alleen tijd, maar het zal ook minder stressvol zijn voor werknemers omdat ze zich geen zorgen hoeven te maken over wat als gepast of legaal wordt beschouwd. Het geld dat wordt bespaard bij het vermijden van juridische kosten kan vervolgens worden geïnvesteerd in meer onderzoek of het ontwikkelen van nieuwe producten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bedrijven zijn machtige machines. Ze maken en breken carrières, veranderen de wereld en ongeacht hun grootte of niche, ze hebben immense macht. Hierdoor kunnen corporaties verantwoordelijk worden gehouden voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij door hun handelen op zich nemen.

Dit is niet altijd gemakkelijk te kwantificeren of zelfs te definiëren in relatie tot de doelen van een bedrijf – het is ook niet altijd vereist. Er zijn echter een aantal gevallen die bedrijven vragen om een actieve maatschappelijke verantwoordelijkheidsrol op zich te nemen.

Sociale verantwoordelijkheid in bedrijven verwijst naar de verschillende manieren waarop bedrijven hun stakeholders, de gemeenschap en het milieu rond hun werk beïnvloeden. Het verwijst ook naar hoe hun acties rimpeleffecten kunnen veroorzaken voor andere bedrijven.

Het idee is om een gevoel van sociaal goed op te nemen in zakelijke beslissingen. De sociale verantwoordelijkheid van een bedrijf is een manier om de gemeenschap te bevorderen en ervoor te zorgen dat zijn acties de gemeenschappen waarvan ze deel uitmaken niet vernietigen of onnodige schade toebrengen aan het milieu.

Er zijn veel verschillende methoden om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Sommigen van hen zijn wettelijk verplicht, andere zijn optioneel.

Traditioneel hadden bedrijven één verplichting: het rendement voor hun aandeelhouders maximaliseren. Dit betekent dat als een bedrijf meerdere opties voor operaties had, het de optie zou kiezen die de hoogste winst en dus meer rendement voor zijn aandeelhouders zou opleveren.

In dit model kunnen bedrijven gemakkelijk hun belanghebbenden en de gemeenschap schaden door werknemers te vervuilen of oneerlijk te compenseren. In de afgelopen decennia, toen C.E.O.’s zich realiseerden dat ze hun bereik buiten de aandeelhouders moesten uitbreiden om succesvol te zijn, hebben bedrijven echter gereageerd door sociale verantwoordelijkheid op te nemen in de manier waarop ze werken.

Een goed voorbeeld hiervan is Nike en zijn verantwoordelijkheid voor de omstandigheden op de werkplek in landen waar ze hun goederen produceren.

Hoewel maatschappelijk verantwoord ondernemen nu een gevestigde praktijk is, zijn er een paar manieren waarop bedrijven het in hun bedrijf kunnen blijven opnemen.

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun sociale verantwoordelijkheid blijven uitbreiden door hun impact op de gemeenschappen om hen heen te beoordelen en eraan te werken om deze te verbeteren. Idealiter zou dit een bewuste keuze zijn in plaats van een eenvoudige beoordeling nadat schadelijke acties hebben plaatsgevonden.

Een andere manier waarop bedrijven meer maatschappelijk verantwoord kunnen zijn, is door te reageren op de vraag van consumenten naar producten en diensten die sociaal bewuste waarden weerspiegelen. Het kan enige tijd duren voordat consumenten hun koopgedrag veranderen, maar terwijl ze dat doen, zullen bedrijven zich moeten aanpassen.

Van oudsher zijn corporaties vooral gericht op de bottom line. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is meer dan alleen aandeelhouders tevreden houden en informeren over fiscale kwesties.

Het gaat erom verantwoordelijk te zijn voor de belanghebbenden en gemeenschappen waarin ze actief zijn, zoals werknemers, klanten, investeerders, leveranciers en lokale overheden. Als gevolg van deze evolutie in bedrijfsactiviteiten en verantwoordelijkheid voor belanghebbenden, is er een verschuiving opgetreden in de manier waarop bedrijven de verantwoordelijkheid jegens hun consumenten zien.

Bedrijven zijn nu verantwoordelijk voor wat hun stakeholders zien als maatschappelijke verantwoordelijkheid, omdat dit gunstig is voor het bedrijfsleven. Het is in hun belang om maatschappelijk verantwoord te zijn, niet alleen voor hun stakeholders, maar ook voor het onderhouden van een samenhangende relatie met hun gemeenschap. Verschillende dingen die tot negatieve pers kunnen leiden, zijn de activiteiten van het bedrijf en hoe het omgaat met zijn werknemers.

Klantenrelaties

Als je ooit op de klantenservice bent geweest, weet je hoe frustrerend het kan zijn. Vaak zijn de telefonische vertegenwoordigers van uw bedrijf niet in staat om uw vragen te beantwoorden, lijken ze te worstelen met basiskennis van hun eigen producten en hebben ze het gevoel dat ze geen controle hebben over wat er aan de hand is.

De laatste jaren worden klantrelaties serieuzer genomen. Bedrijven zoeken naar manieren om hun klanten zich gewaardeerd en verzorgd te laten voelen in plaats van te worden behandeld als een ‘kostenpost’. Dit is te zien aan de wildgroei aan klantenservicemedewerkers. Met de toegenomen uitgaven van bedrijven aan het aantrekken van klanten, is er ook een toename van de salarissen en voordelen van werknemers.

Klantrelaties spelen een belangrijke rol in bedrijven omdat het de perceptie van de klant van het bedrijf beïnvloedt. Als een bedrijf positief wordt waargenomen, zal het worden gezien als een gerenommeerd merk en dit zal van invloed zijn op de beslissing van de klant om in de toekomst bij datzelfde bedrijf te kopen.

De perceptie van de klant van een merk is wat het vertrouwen van een consument in dat merk bepaalt; klantrelaties dragen er dus aan bij of een bedrijf zijn positie in de maatschappij kan behouden. Als de relatie van een bedrijf met zijn klanten niet goed is, kan het mogelijk huidige en toekomstige zaken verliezen.

Klantrelaties zijn ook een zeer belangrijk aspect van hoe een bedrijf klanten kan aantrekken en behouden. De sleutel tot het opbouwen van een relatie met klanten is om ervoor te zorgen dat het bedrijf verbonden is met hun leven op manieren die zinvol zijn.

Een manier waarop bedrijven dit doen, is via klantenservice. Vertegenwoordigers van de klantenservice kunnen het gezicht van het merk worden, wat hen de mogelijkheid biedt om snel een band met klanten op te bouwen en te onderhouden.

Conclusie: Wat is bedrijfsethiek?

Het succes van een bedrijf hangt sterk af van hoe het bedrijfsethiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe het de klantrelaties verbetert. De acties die een bedrijf onderneemt, kunnen van invloed zijn op de klantrelaties en op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het bedrijf moet handelen op een manier die de behoefte aan tevredenheid bij hun klanten creëert. Naarmate de klant tevreden zal zijn, zullen de klantrelaties ook worden verbeterd en zullen meer klanten worden aangetrokken tot het bedrijf, waardoor het succesvol wordt.

Het bedrijf moet blijk geven van zorg voor mensenrechten en zich richten op het beschermen van gemarginaliseerde groepen of mensen zonder stem en hen helpen formele werkgelegenheid en financiële steun te verwerven.

Lees ook: hoe je klantrelaties kunt verbeteren. Deze informatie zou het marktaandeel van een bedrijf vergroten: IT-ethiek; Ethiek in het toerisme; Ethiek in marketing

Externe bron: hbr

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds)