Wat is een mandala?

Wat is een mandala?: Waar is het voor? Informatief, Leerzaam, Voorraad, Van geld. Een mandala is een weergave die is uitgewerkt door middel van concentrische typeontwerpen, die worden gebruikt om te verwijzen naar verschillende symbolen, of ze nu spiritueel, economisch, informatief, natuurlijk, enz.

Deze worden over het algemeen gebruikt in het hindoeïsme en ook in het boeddhisme, hoewel ze erin zijn geslaagd om verschillende culturen in meerdere landen te bereiken.

Hierdoor kunnen we een verscheidenheid aan mandala’s vinden, gedifferentieerd, met name wat betreft hun representaties. We gaan leren hoe mandala’s kunnen worden geclassificeerd, ontdekken hun functies en wat hun meest onderscheidende kenmerken zijn. Laten we om te beginnen de belangrijkste functie ervan leren kennen

Een mandala, wat betekent
Mandala, Betekenis

Waar is het voor?

Wat is een mandala? In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat mandala’s een uitdrukkingsvorm zijn, dat wil zeggen een manier om verschillende fenomenen of concepten weer te geven. Daarom kunnen ze verschillende functies bieden, afhankelijk van respectievelijk de context en de representatie die eraan is toegewezen.

We vinden verschillende antwoorden op dezelfde vraag, en in die zin kunnen we zeggen dat een mandala wordt gebruikt om:

 1. Creëer een kanaal naar de energie van het universum: In sommige religies, zoals het hindoeïsme, worden de mandala’s gebruikt om een ​​verbinding te maken met de universele energie, die wordt weergegeven door de cirkel en alle concentrische elementen waaruit het bestaat. Wanneer een persoon een mandala maakt, kan het zijn energie harmoniseren met alles om hem heen, zijn spirituele stabiliteit verlevendigen, en daarmee sommige vermogens zoals concentratie.
 1. Meditatie en ontspanning: Aan de andere kant suggereren sommige culturen dat het ontwerp van een mandala een persoon in staat stelt om aan het einde van het denken te komen en plaats te maken voor processen zoals meditatie en ontspanning. Dankzij deze functie wordt het tekenen en kleuren van mandala’s beschouwd als een activiteit die het psychisch welzijn versterkt.
 1. Hulpmiddel voor spirituele groei: in religies zoals het boeddhisme zijn de afbeeldingen van een mandala ontworpen als een vorm van spirituele oefening, waarvan wordt aangenomen dat ze voordelen bieden zoals onthechting, wijsheid, creativiteit en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Boeddhistische mandala’s zijn in feite een van de meest complexe als het gaat om hun ontwerp.
 1. Therapeutische behandeling: Carl Jung, beschouwd als de prins van de psychoanalyse, wijdde een deel van zijn studies aan het begrijpen van de effecten die mandala’s boden. Dit bepaalde dat de voorstellingen van de mandala’s een manier vormden om het collectieve onbewuste, door hem beschouwd als een deel van de totaliteit van de mens, naar buiten te brengen. Door dit fenomeen betoogde Jung dat het schilderen van mandala’s een zeer nuttige activiteit was in het licht van verschillende kwalen, zoals angst, geheugenproblemen, angst, stress, slapeloosheid en concentratie. De verklaring hiervoor ligt in het gebruik, en dus oefening, van beide hersenhelften tijdens het kleuren.
 1. Vertegenwoordiging van het goddelijke: Last but not least vinden we dat een van de meest traditionele toepassingen van mandala’s de representatie van het goddelijke is, in een zoektocht om te illustreren wat niet in woorden kan worden beschreven. Manda’s zijn een manier om die fenomenen te verklaren die het menselijk begrip te boven gaan, gebruikmakend van deze symbolisaties om goden, het universum en de schepping te karakteriseren.

Dit zijn de belangrijkste toepassingen van mandala’s. Het is echter mogelijk om andere beoordelingen te vinden met betrekking tot de functies die ze kunnen uitvoeren. Sommige mensen spreken bijvoorbeeld van mandala’s als een middel van artistieke expressie, een functie die, hoewel niet de meest typische, volledig kan worden geaccepteerd.

Informatief

Een informatieve mandala is een mandala gemaakt met verschillende tekens die verwijzen naar een specifiek onderwerp, om bepaalde informatie aan de kijkers te brengen. Zoals de naam al aangeeft, is het gemaakt om te informeren door middel van geometrische figuren, referentietekeningen of kleuren die bij bepaalde ideeën horen.

Informatieve mandala’s worden gebruikt om bepaalde interessante onderwerpen op een meer interactieve manier te ontwikkelen, waardoor de ontwikkeling van informatie die is geschreven door afbeeldingen die een comfortabeler begrip van de inhoud bieden, wordt vergemakkelijkt. Dit betekent echter niet dat ze geen schriftelijke informatie kunnen bevatten.

Meestal bevatten deze afbeeldingen waarmee de ideeën van elke sectie kunnen worden gesynthetiseerd, die op hun beurt vergezeld gaan van enkele zinnen om de aandachtspunten te specificeren. We kunnen bijvoorbeeld een informatieve mandala vinden die dieren classificeert op basis van hun dieet.

Enerzijds zullen we constateren dat een van de secties zal bestaan ​​uit afbeeldingen van vleesetende dieren, samen met een kleine schriftelijke toelichting. Op dezelfde manier zullen de andere secties gewaardeerd worden op basis van hun respectievelijke afbeeldingen en korte geschriften. Dit is wat bekend staat als een informatieve mandala.

Leerzaam

Een educatieve mandala is een ontwerp dat is ontwikkeld om meerdere capaciteiten te bevorderen tijdens de schoolontwikkeling van het kind. Ze worden gebruikt als oefeningen die de aandacht en concentratie versterken, maar die ook andere voordelen bevorderen, zoals stressbehandeling en dus een manier om baby’s te ontspannen.

In de meeste gevallen worden deze mandala’s gebruikt als schetsen voor kleurtaken, of zelfs voor kinderen om te proberen het ontwerp zo nauwkeurig mogelijk te tekenen. Zoals te zien is, onderscheiden ze zich als onderdeel van het onderwijs, wat betreft het trainen van motorische vaardigheden en het bevorderen van een beter leerproces.

Hoewel ze in de schoolomgeving worden gebruikt, kunnen ze ook worden gebruikt in complexere omgevingen, als onderdeel van een dynamiek die juist gericht is op het bevorderen van gezonde gewoonten bij een persoon, waardoor niet alleen het leren wordt vergemakkelijkt, maar ook de manier om met situaties van alledag om te gaan. leven en de prestaties bij meerdere activiteiten verbeteren.

Voorraad

Een mandala van waarden is een schematische weergave van een reeks waarden die, volgens de criteria van de persoon die het ontwerpt, aan elkaar gerelateerd zijn. Met andere woorden, deze mandala wordt gebruikt om uit te leggen hoe sommige waarden, in hun combinatie, aanleiding geven tot andere.

Het gebruik van deze mandala’s is heel gebruikelijk in schoolruimtes, om uit te leggen op welke manier waarden als oprechtheid en nederigheid kunnen voldoen aan loyaliteit, om maar een voorbeeld te noemen. Dus de waarden die zich aan de extremen bevinden, worden meestal als de basiswaarden beschouwd en degenen die het centrum naderen, worden herkend als het resultaat van het combineren van twee van de basiswaarden.

Op deze manier zijn waardemandala’s een manier om waarden te schematiseren en uit te leggen hoe ze zijn samengesteld. Om de schematisering een beeld te geven, worden de uiterste punten als referentie gebruikt, waarvan het snijpunt de waarde zal vertegenwoordigen die voortvloeit uit de samenstelling van de twee voorgaande.

Een veel voorkomend kenmerk van waarde-mandala’s is het gebruik van kleuren om relaties en dergelijke combinaties weer te geven. Ze worden gebruikt om de achtergrond te kleuren van de cijfers waarin de namen van de waarden zijn geschreven, en op zijn beurt zal de kleur van de waarde die in de combinatie wordt verkregen, de kleur zijn die wordt verkregen door de kleur van de vorige samen te voegen.

Van geld

De geldmandala, beter bekend als een piramidespel of bloem van overvloed, is een methode die wordt gebruikt om grote hoeveelheden geld te genereren door de deelname van een bepaald aantal mensen die investeren.

Het is een schaalbaar systeem, waarin investeerders progressief vooruitgaan, zodat, wanneer ze een positie op de schaal bereiken, zij degenen zijn die het geld zullen ontvangen. In dit model wordt een mandala gebruikt om de locatie van alle mensen weer te geven, waarbij precies wordt aangegeven op welk niveau ze zich bevinden volgens de schaal. Laten we wat meer over deze niveaus begrijpen:

 1. Op niveau 1 is er het eerste lid, dat zich in het midden van de mandala zal bevinden en op deze manier nog twee mensen zal uitnodigen om deel uit te maken van de mandala.
 2. Op niveau 2 zijn er personen die respectievelijk zijn aangeworven door de persoon van niveau 1. Deze moeten op hun beurt vier mensen aanwerven (elk twee).
 3. Op niveau 3 zijn dat de vier die eerder zijn aangeworven door de mensen op niveau 2, die dan 8 mensen moeten aanwerven (elk twee).
 4. Op niveau 4 zijn er de mensen die door de vier op niveau 3 zouden worden gerekruteerd. Dit zijn degenen die hun geld zullen investeren om naar niveau 3 te stijgen, geld, dat naar de persoon op niveau 1 zal worden geleid.

Wanneer de mensen van niveau 4 de investering doen, ontvangt de persoon van niveau 1 het geld en trekt zich terug uit de mandala, waardoor die van niveau 2 naar niveau 1 stijgen, waardoor de mandala in tweeën wordt gedeeld.

Ondertussen worden degenen die op niveau 3 waren, onderdeel van niveau twee, dat wil zeggen twee voor het paar dat nu afzonderlijk naar een ander niveau 1 gaat. Ten slotte gaan degenen op niveau 4 naar 3, dus nu moeten ze elk 2 mensen rekruteren om dezelfde cyclus uit te voeren.

Met het gebruik van de geldmandala is het bedoeld om geldbewegingen te creëren die geleidelijk ten goede komen aan alle leden van de mandala, voor zover het kan roteren.

bronnen

 1. Wagner, C. (2016). ¿Estafa o inversión?: Qué es el telar de la abundancia. Bioguía. Recuperado de: https://www.bioguia.com/entretenimiento/estafa-o-inversion-que-es-el-telar-de-la-abundancia_29290194.html
 2. (2021). Significado de Mandala. Significados. Recuperado de: https://www.significados.com/mandala/
 3. (2018). Qué es un mandala y para qué sirve. Mira. Recuperado de: https://www.revistamira.com.mx/2016/07/20/que-es-un-mandala-y-para-que-sirve/

Lees verder: What is Mandala

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)