Wat is ethiek?

Wat is ethiek?: Mean, in business, in Philosophy, of care, in technology, en waarom is essentieel, in journalistiek, in onderzoek. Invoering. Ethiek, een tak van filosofie, vaak moraalfilosofie genoemd, omvat het verdedigen en systematiseren van concepten van verkeerd en juist gedrag.

Wat is ethiek: Mean, in business, in Philosophy, of care, in technology, en waarom is essentieel, in journalistiek, in onderzoek
Wat is ethiek: Mean, in business, in Philosophy, of care, in technology, en waarom is essentieel, in journalistiek, in onderzoek

Dit veld werkt met esthetiek en betreft waardekwesties. Werkt met een filosofie genaamd axiologie. Voornamelijk verkeerd en goed zijn ethische problemen en gaan over moraliteit en gedragsregels. Het leert hoe mensen zich in bepaalde situaties moeten gedragen.

Middel van ethiek

Wat is ethiek?,Ethiek is de morele regels die een activiteit uitvoeren en het gedrag van een persoon bepalen. Deze tak van kennis is gebaseerd op morele principes. Ethiek heeft betrekking op ethische theorieën en aanvaardt normen voor het voeren van ethisch gedrag. Het gaat om het afkeuren van rechtvaardige oordelen en het aannemen van morele goedkeuring.

Ethiek in het bedrijfsleven

Ethiek in het bedrijfsleven betreft het toepassen van goed zakelijk beleid en praktijken op controversiële onderwerpen. Veel zaken op het gebied van bedrijfsethiek omvatten omkoping, discriminatie, fiduciaire verantwoordelijkheden, corporate governance, sociale verantwoordelijkheid en handel met voorkennis.

Als een organisatie ethisch handelt, verbetert het de bedrijfsresultaten en realiseren medewerkers positieve voordelen. Het toepassen van ethisch gedrag verhoogt de tevredenheid met het werk, het vertrouwen, de prestaties van de werknemers, de betrokkenheid bij de organisatie en het gedrag van het burgerschap van de organisatie. In het bedrijf is de wet van toepassing, maar ethisch en juridisch zijn niet noodzakelijk hetzelfde. Bedrijfsethiek bestaat uit acceptabel gedrag met de wet buiten de controle van de overheid.

De bedrijfstakken stellen een bedrijfsethiek vast om het vertrouwen van de werknemers te winnen en het vertrouwen tussen investeerders en consumenten te vergroten. Afhankelijk van de bedrijfskwaliteit veranderen de bedrijfsethiekprogramma’s en zijn ze gebruikelijk in verschillende bedrijven. Volgens de GBES van 2018 denkt een op de vier werknemers dat het bedrijf werkt aan een goed geïmplementeerd ethiekprogramma.

Ethiek in de filosofie

In de filosofie houdt ethiek zich bezig met goed en kwaad in menselijk gedrag. Het vraagt wat een goed leven is, waarom een mens praktische taken zou moeten doen, objectieve of subjectieve termen van moraliteit, redenen om moreel te zijn, de relatie van eigenbelang en karakter, de oorsprong van ethiek en de ultieme rechtvaardiging voor moraliteit. Het vertelt dat het het morele oordeel van mensen is om de nadruk te leggen op geluk, plicht en genoegens.

Traditioneel adviseert ethiek in de filosofie om een gelukkig en goed leven te leiden. Nu verplaatsten hedendaagse filosofen de ethische filosofie naar theoretische en abstracte vragen. De ethische filosofie houdt zich bezig met wat goed is voor de samenleving en individuen; daarom wordt het moraalfilosofie genoemd. Ethiek is ontleend aan het Grieks. Het woord ethos betekent gewoonte, gewoonte en kenmerken.

De ethische filosofie heeft haar algemene benaderingen: deugdethiek, deontologische ethiek en praktische ethiek. De morele waarden in de filosofie zoals verantwoordelijkheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid stimuleren ons om de juiste dingen te doen, onbeschoft gedrag te elimineren en effectiever om te gaan met het dagelijks leven. De beste rationele belangen moeten omgaan met een juist besef van goed en kwaad zonder anderen op te offeren.

Ethiek van zorg

De normatieve ethische theorie die werkt met moreel handelen, draait om relaties en welwillendheid als deugd wordt de zorgethiek genoemd. Het is een cluster van normatieve ethische theorieën die in de tweede helft van de twintigste eeuw door feministen zijn gecreëerd. Zorgethiek is een beroemd feministisch filosofisch perspectief dat werkt op contextgebonden en relationele benadering van besluitvorming en moraal.

Deze term verwijst naar ideeën die te maken hebben met de aard van normatieve ethische theorie en moraliteit. Het is essentieel omdat werknemers gezondheidsdilemma’s kunnen herkennen, gemakkelijke beslissingen kunnen nemen en goede beslissingen kunnen nemen om zich aan wetten en op basis van hun waarden te houden.

Ethiek in technologie

Ethiek in technologie is de toepassing van ethische benaderingen en denken om praktische zorgen over technologie te krijgen. Technologie-ethiek groeit en wordt met de dag populairder omdat de nieuwste technologieën bedrijven meer kracht geven om te werken en ons helpen meer keuzes te maken die voorheen niet mogelijk waren.

Ethiek in technologie verwijst naar en plaatst moraal of ethiek om het gebruik van technologie te controleren. Het ethische principe in technologie omvat privacy, vrijheid, aansprakelijkheid, digitale rechten, online gedrag en gegevensbescherming. De ethiek in technologie doet er niet toe om in plaats daarvan dingen te beheersen, en het kan het gebruik van technologie goed beheren. Het vereist continue monitoring om de technologische veranderingen en nieuwste innovaties te volgen en eerlijke praktijken te garanderen.

In de zorgen van technologie past technologie-ethiek praktische zorgen van technologie toe. In het verleden werden onze technologische beslissingen bepaald door onze zwakte. Maar technologische macht stelt ons in staat om vrijwillig te worden beperkt in ons oordeel.

Ethische praktijken in technologie

Ethiek zorgt ervoor dat er een eerlijke relatie bestaat tussen technologie en gebruikers.

Zorg voor medewerkers en klanten

Als een bedrijf zich bezighoudt met ethische technologie, heeft het een solide moreel besef voor klantenbescherming en werknemersrechten. Hoewel de gegevens technologie veel waard zijn, versterken de klanten en medewerkers die in de technologie werken uw bedrijf en zijn ze uw grootste troef. Ethische technologie zorgt voor Zorgen voor werknemers en klanten en altijd voor hen verantwoorde bescherming in acht nemen.

Moreel gebruik van hulpbronnen

De middelen bevatten een uitstekende waarde voor bedrijven. De bedrijven kunnen hun productaanbod verfijnen en hun marketingstrategieën met data targeten. Maar ethische overwegingen brengen privacy door veel morele zorgen. De nalevingsprocedures en gegevensbeschermingsstappen helpen ervoor te zorgen dat gegevens worden misbruikt en niet worden gelekt.

Verantwoord gebruik van Disruptive Tech

Digitale groei is de beste zakelijke realiteit. Technologie is geen manier om de concurrentie te overtreffen, en het is een geweldige manier om vooruitgang te boeken. Het omarmen van nieuwe technologieën staat voor een ethische uitdaging. De ethiek in het bedrijf zorgt ervoor dat uw formulier geschikt is voor het beoefenen van eerlijke technologie en neemt beschermingen aan die een correct gebruik van technologie garanderen.

Beste cultuur van verantwoordelijkheid

Het uiteindelijke doel van ethiek in technologie is het creëren van een verantwoordelijkheidscultuur binnen technologie. Als het personeel van de industrie en de informatietechnologie ervoor zorgt dat ze veilig en verantwoordelijk zijn en fatsoenlijke technologie gebruiken, kunnen ze eerlijke gegevens gebruiken.

Waarom is ethiek belangrijk?

Ethiek is niet alleen het gebruik van opgestelde en herschreven boeken, en ethische praktijken zijn logischer in het bedrijfsleven en het dagelijks leven. Vrijwel alle bedrijven willen gunstig, schoon en eerlijk zijn voor de samenleving. Daarom hebben organisaties ethiek of de rechtsstaat nodig om hen te binden aan redelijke praktijken en concurrentie. Het zal meer voordelen opleveren voor organisaties, de samenleving en consumenten.

Ethiek biedt voordelen voor de werknemer, het individu, de consument en de menselijke sociale eenheid. Ethiek is essentieel op de volgende manieren.

Bevredigen van menselijke behoeften

De fundamentele menselijke behoefte is om ethisch, eerlijk en eerlijk te zijn. Het is de noodzaak van elke werknemer om redelijke praktijken en ethisch werk te doen voor zijn organisaties.

Geloofwaardigheid creëren

Als een organisatie gelooft in het verstrekken van meer morele waarden aan werknemers die geen informatie hebben over werk en zaken, geniet die organisatie meer respect en succes. Infosys is een organisatie voor initiatieven op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed ondernemingsbestuur, en omvat alle werknemers, zelfs degenen die niets van zaken weten.

Verbindend leiderschap

Als een organisatie draait op waarden, wordt ze vereerd door haar medewerkers. Deze ethische waarden brengen besluitvormers en werknemers op dezelfde platforms. Het creëert afstemmingsgedrag binnen de organisatie voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

Lange termijn winst

Als een organisatie belang hecht aan waarden en ethiek, profiteren ze voor de lange termijn, hoewel ze een beetje geld verliezen. De Tata-groep, het grootste zakelijke conglomeraat in India, boekte in de jaren negentig minder vooruitgang. Er werd voorspeld dat zijn auto zou falen, maar nu rijdt hij wereldwijd erg goed.

Verbetert de besluitvorming

Stel dat u de dichtheid van een man wilt controleren, het vermogen om beslissingen te nemen in de loop van zijn leven wilt optellen. Dit is hetzelfde in een organisatie, omdat beslissingen waarden aandrijven. Als een organisatie geen waarde hecht aan concurrentie, kan ze niet voldoen aan de eisen van de concurrentie en heeft ze geen monopolie op de markt.

De samenleving beveiligen

Voornamelijk beschermen de ethische wetten de samenleving. Als stomme toeschouwer was het van ethische werken die het milieu en de samenleving niet kunnen redden. Nieuwe technologieën die tegenwoordig opkomen, zijn bijvoorbeeld bedreigingen en vervangen de oude technologieën.

Ethiek in de journalistiek

Journalistieke ethiek is gebaseerd op objectiviteit, waarheid en nauwkeurigheid.

Journalisten moeten eerlijk werken en hen weghouden van groepen, regio’s en landen, omdat hun invloed op het schrijven hun journalistieke schrijven beïnvloedt.

De licentie van verslaggevers is reputatie en hun certificaat is een openbare trust. Het is de verantwoordelijkheid van de samenleving om ze eerlijk te houden en moet ze winnen. Ethiek geeft hen de juiste richtlijnen om iets goed te doen. Als ze de ethische regel overtreden, is er geen alarm voor hen in het hoofdkwartier van journalisten.

Ethiek in onderzoek geeft richtlijnen en enkele ethische regels voor het uitvoeren van onderzoek. Het monitort en leidt wetenschappers op om ethisch onderzoek te doen. Het leert eerlijke procedures voor rapportgegevens en geeft een verkeerde voorstelling van gegevens. Ethiek leert je om je beloften oprecht na te komen en te streven naar consistentie in actie. Doorzoek tijdens het onderzoek alles en vermijd onzorgvuldige fouten.

Wetenschappers mogen nooit denken dat hun werk perfect is. Blijf liever leren van de kritiek en nieuwe ideeën van anderen en deel altijd hun data, tools en resultaten met fellows. Ze respecteren ook intellectueel eigendom, eigendom en eren patiënten.

Gebruik nooit ongepubliceerde gegevens en resultaten zonder toestemming. Het is immoreel om wetenschappelijke gegevens te plagiaat en krediet te geven als dat ergens nodig is.

Lees ook: Wat is ethiek

IT-ethiek; Ethiek in het toerisme; Reclame ethiek

Externe bronnen: SCU

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)