Wat is microbiologie? Definitie, Betekenis

Wat is microbiologie? Definitie, Betekenis,belang, ontwikkeling, geschiedenis, gebruik. Microbiologie betekent de studie van die kleine levende organismen die niet zichtbaar zijn voor het blote oog. Deze micro-organismen zijn bacteriën, schimmels, archaea, virussen, protozoa en algen.

Deze microben spelen een essentiële rol in de nutriëntencyclus, klimaatverandering, biologische afbraak, biotechnologie, voedselbederf en het achterhalen van de oorzaken en beheersing van de ziekte. Ze kunnen op verschillende manieren worden gebruikt omdat ze een breed scala aan toepassingen hebben.

We kunnen er bijvoorbeeld heilzame medicijnen van maken. Ze worden gebruikt om vervuiling uit het milieu te elimineren. Ze worden ook gebruikt bij de verwerking van voedsel en dranken. Bovendien worden ze gebruikt bij de productie van biobrandstoffen.

Microbiologen doen echter onderzoek naar microben en het onderzoek doet nieuwe moderne ontdekkingen van enkele beroemde microbiologen, bijvoorbeeld Jenner maakte een vaccin tegen pokken. Lemming ontdekte penicilline en Harald zur Hausen, die een verband vond tussen baarmoederhalskanker en papillomavirus.

Bovendien wordt er, om de moderne uitdagingen en ambities aan te gaan, microbiologisch onderzoek gedaan, bijvoorbeeld het onderhoud van voedsel, water en energie.

Wat is microbiologie? Definitie, Betekenis
Wat is microbiologie? Definitie, Betekenis

Belang van microbiologie

Wat is microbiologie? Definitie, Betekenis, Microben zijn verplicht om het leven op aarde in stand te houden. Het speelt een cruciale rol in veel biochemische processen, zoals de nutriëntencyclus, biologische afbraak, klimaatverandering, voedselbederf en epidemiologie. Bovendien kun je met microbiologie vragen beantwoorden als “hoe divers is het leven op aarde?”

Bovendien hebben microben een gunstig effect op verschillende gebieden zoals gezondheidszorg, landbouw en voedselproductie. In de geneeskunde hebben microbiologen belangrijk werk verricht, zoals Edward Jenner het vaccin tegen pokken maakte,

Robert Koch stelde de oorzaak vast van cholera, Tb en miltvuur. Als gevolg hiervan proberen microbiologen deze microben levensreddend te maken.

Bovendien werd het gebruik van microben ook gunstig gemaakt. Microbenstudie heeft ook de kennis over levende wezens vergroot. Het is vrij eenvoudig om met microben te werken en daardoor kunnen we de complexe processen van het leven begrijpen.

Zoals we genetica en metabolisme kunnen bestuderen en onderzoeken met behulp van deze microben. Met hun hulp kunnen we dus de methoden ontdekken om veel ziekten te beheersen en te elimineren.

Geschiedenis

De belangrijkste ontdekking in de geschiedenis van de wetenschap was de herkenning van die levende organismen die wel bestaan, maar niet zichtbaar zijn met het blote oog. Antonie van Leeuwenhoek is de eerste microbioloog die in 1665 voor het eerst microben ontdekte.

Bovendien werd vanaf de 13e eeuw aangenomen dat deze onzichtbare organismen verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van ziekten en het verval van levende stoffen. In de 19e eeuw werd een gecombineerde naam voor al deze micro-organismen voorgesteld als ‘microben’. Het was bekend dat microben een groot aantal micro-organismen bevatten.

Microbiologie begon met de fabricage van microscopen. Een Nederlandse lakenhandelaar leverde voor het eerst de papieren documentatie van zijn observatie over micro-organismen.

Hij beschreef protozoa die aanwezig zijn in de darm van dieren. Zijn observatie was duidelijk omdat hij de vergrootglazen met een hoge resolutie vervaardigde.

Ontwikkeling op het gebied van microbiologie

Ontwikkeling op het gebied van microbiologie vond plaats in Europa. Na 1900 werd de microbiologie in Amerika opgericht en na de oprichting breidde de microbiologie zich uit en bloeide op. De Amerikaanse bacterioloog David Bergey vormde de belangrijkste referentie voor die wetenschap, die tot nu toe wordt voortgezet.

Na de jaren veertig begon een productieve periode van microbiologie waarin veel ziekteverwekkende microben werden geïdentificeerd. Bovendien werden ook preventieve methoden ontdekt.

Toepassingen

Geneeskunde en ziekte

Bij de studie van het immuunsysteem maken biologen gebruik van hun kennis die is opgedaan door de microbiologie.

Verder Om de behandeling voor verschillende ziekten te vinden, gebruiken biologen alle informatie en details over bacteriën, virussen en protisten. Het is alleen dankzij de microbiologie dat wetenschappers de inwendige structuren van cellen kunnen zien en de ontwikkeling van microben en hun infectiemethode kunnen begrijpen.

Tuinbouw

Het helpt bij het vinden van natuurlijke pesticiden. Sommige microben worden gebruikt voor de bestrijding van gewasziekten. Daarom staan ze bekend als natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Deze natuurlijke bestrijdingsmiddelen brengen geen schade toe aan gewassen.

Microben maken de bodem vruchtbaarder door stikstofbinding en vergroten het watervasthoudend vermogen van de bodem. Zo verhogen ze de productie van gewassen.

Bovendien veroorzaakt microbiologie de afbraak van afvalproducten. Ze breken bijvoorbeeld de residuen van bestrijdingsmiddelen en giftige afvalproducten af.

Omgevingstoepassing

De twee ergste olielozingen in de Amerikaanse geschiedenis zijn de BP Deepwater-olieramp in 2010 en de Exxon Valdez-lekkage in 1989. Ze werden echter opgeruimd vanwege microbiologie.

Micro-organismen zorgden voor de afbraak van de lekkage. Daarom onderzoeken biologen om deze micro-organismen te gebruiken voor de verbetering van het milieu. Bovendien bestuderen ze ook de bijwerkingen van deze ramp, zoals oliebuien, om het activiteitsniveau van deze microben te achterhalen.

Ze kunnen deze kennis gebruiken om het effect van micro-organismen op het leven van andere levende organismen zoals zoogdieren te kennen.

Voedselindustrie

Bovendien stelt microbiologie de bioloog ook in staat om het voedsel veilig te houden. Met behulp van microbiologie leren biologen de microben kennen die in voedsel aanwezig zijn. Bovendien gebruiken ze goede bacteriën in voedsel om besmetting in voedsel te voorkomen, nisine wordt bijvoorbeeld gebruikt in kaas, vlees en dranken als een antibacterieel middel.

Biomedisch onderzoek

Biomedisch onderzoek omvat vele gebieden van het leven, zoals natuurwetenschappen en biologie. Microbiologie helpt bij de vorming van vaccins. Microbiologen gebruiken het om ziekten te bestrijden en hun behandelingen te vinden.

Biomedisch onderzoek stelt de bioloog in staat om de voortgang van de microbe beter te begrijpen. Een bioloog ontdekte bijvoorbeeld hoe eiwitten langer kunnen leven en helpen bij de replicatie.

Programma voor volksgezondheidstechniek

Het oogsten van DNA-biotechnologie in het belang van de volksgezondheid. Zoals de vorming van een antiviraal eiwit “interferon” geproduceerd door de dieren als gevolg van virale infectie, de productie van humane insuline, groeihormoon en de vorming van vaccins tegen cholera tetanus, virale hepatitis A, B, griep, de bof en mazelen.

Gevolgtrekking

Zoals we weten, gaat microbiologie over microben en hun rol in ons dagelijks leven. Zonder enige twijfel kunnen we stellen dat microben een essentiële rol spelen in verschillende domeinen zoals de geneeskunde, de tuinbouw, het milieu, de voedingsindustrie, enz.

Het helpt bij de diagnose en behandeling van verschillende ziekten en helpt ook bij het bewaren van voedsel en microbiologie bij genetische manipulatie. Volgens deskundigen zullen we de komende jaren zien dat microben in alle opzichten heilzaam zijn.

Lees ook: Geneeskunde definitie, betekenis

Externe bronnen: Microbiology society

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)