Wat is overspel in de bijbel?

Wat is overspel in de bijbel? Definitie van Overspel, Wat is overspel plegen, Wat is de straf op overspel in de bijbel, Waarom Overspel een zonde is in de bijbel, Echtscheiding en Overspel: wat zegt de Bijbel over echtscheiding, Overspel en Ontucht verschil, Gevolgen van Overspel.

Wat is overspel in de bijbel? Definitie van overspel, wat is overspel plegen, wat is de straf op overspel in de bijbel, waarom overspel een zonde is in de bijbel, echtscheiding en overspel
Wat is overspel in de bijbel? Definitie van overspel, wat is overspel plegen, wat is de straf op overspel in de bijbel, waarom overspel een zonde is in de bijbel, echtscheiding en overspel

Vallen voor iemand is oncontroleerbaar. Hoewel liefde een zegen van God is, kan het omgaan met de verkeerde persoon ernstige gevolgen hebben. Overspel is een zondige daad, hoe oprecht je gevoelens ook zijn. Het is altijd een zonde en verwoest vele levens.

Wat is overspel in de bijbel?Is overspel een strafbaar feit? Wat gebeurt er als je overspel pleegt? Wat zijn de gevolgen?

Men moet de gevolgen, betekenis, feiten en weergave kennen voordat men tot beslissingen komt. Laten we de bijbelse betekenis van overspel en de afbeelding ervan in de Bijbel bespreken.

Definitie van overspel:

Wat is overspel in de bijbel?,Overspel is geslachtsgemeenschap tussen een getrouwde persoon met iemand anders; anders dan hun echtgenoot.

Wanneer een persoon betrokken raakt bij een seksuele handeling met een andere persoon dan de persoon waarmee ze wettelijk getrouwd zijn, wordt overspel genoemd.

Overspel wordt ook wel ontrouw en bedrog genoemd. Sommige mensen raken in de war tussen ontucht en overspel, maar er is een dunne lijn van verschil tussen deze twee termen.

In het bijbelse woordenboek wordt overspel echtelijke ontrouw genoemd. Iemand die overspel pleegt of overspel pleegt, wordt overspel genoemd. Een man die al getrouwd is en zich met een andere vrouw verwikkelt in een seksuele handeling, wordt een overspeler genoemd.

Een vrouw die overspel pleegt, wordt een overspelige vrouw genoemd. Overspel wordt beschouwd als een zondige daad en wordt sterk veroordeeld in de bijbel.

Wat is overspel plegen:

Een huwelijk is een verbintenis van een man en een vrouw tot één vlees. God heeft huwelijksverbonden geschapen als een zuivere en heilige relatie. Niemand heeft het recht deze zuivere verbonden van God te vernietigen. Sommige mensen overschrijden hun grenzen en breken hun huwelijksbed door geslachtsgemeenschap te hebben met een andere persoon dan hun echtgenoot. Deze daad wordt overspel genoemd.

Het heilige boek van de Bijbel veroordeelde in hoge mate overspel en andere seksueel immorele handelingen die tegen Gods wil en opzet ingaan. God heeft één man voor één vrouw geschapen en hen gevraagd één vlees te worden. Een persoon kan geen verbintenis aangaan en één vlees worden met een andere persoon. Overspel is dus een daad van seksuele immoraliteit tegen Gods wil in.

Wat is de straf van overspel in de bijbel:

Volgens het Oude Testament, als een man overspel pleegt met de vrouw van een ander, zullen beide overspelers worden gestenigd tot de dood volgens het vers genoemd in Leviticus 20:10 in de bijbel. Op verschillende misdaden staat de doodstraf, en overspel was er een van. Deze wetten waren specifiek van toepassing op Israël.

Het nieuwe testament beveelt de doodstraf voor overspel niet aan.

Jezus is er niet voorstander van om zondaars te kwetsen. Dat blijkt uit het verhaal van John. Wanneer een vrouw wordt betrapt op een seksueel immorele daad en bij Jezus wordt gebracht. Pharsis vraagt om de wet te handhaven en de overspelige vrouw te straffen met de dood door steniging.

Maar Jezus riep de persoon zonder zonde om de eerste steen te leggen. Niemand is heilig en puur om de vrouwen te straffen. Jezus vraagt haar om haar zondige leven te leiden en zich te bekeren. Het is het volmaakte voorbeeld van Jezus’ belofte van vergeving.

Hoewel de doodstraf niet langer in gebruik is, betekent dit niet dat de zondaars aan de geestelijke straf kunnen ontsnappen. De zondaar, zowel de overspelige, kan Gods koninkrijk niet beërven. Ze moeten de pijn en het schuldgevoel ondergaan van het begaan van een zonde en het vernietigen van levens. Je kunt een gelukkig leven niet verlaten door anderen te vernietigen. Overspel is een zonde tegen iemands eigen lichaam, afgebeeld in 1 Korintiërs 6:18. Overspel zal leiden tot geestelijke dood en straf in de hel.

Denk eraan, Jezus, vergeef degenen die zich bekeren. Bekeer u van uw zonde met heel uw hart om uzelf te redden van de gevolgen van overspel.

Waarom overspel een zonde is in de bijbel:

Overspel is een immorele en onverboden daad. Overspel is een zonde die in de Bijbel ten zeerste wordt betreurd, wat blijkt uit vele verzen. Hoewel overspel niet vaker wordt afgebeeld als andere misdaden zoals moord, eigengerechtigheid is het een veroordeelde zonde.

Genesis 2:24 beeldde uit dat “een man zijn vrouw moet vasthouden en één vlees moet worden.” Het betekent dat een man en een vrouw één vlees worden na het huwelijk, en niemand mag tussenbeide komen in deze heilige banden.

Eén man is genoeg voor één vrouw, en niemand heeft het recht om ze uit elkaar te houden. Deze vereniging vormt één vlees, zij die hun grenzen overschrijden zondigen.

In de NIV-uittocht, afgebeeld dat “je zult geen overspel plegen.” Dit vers laat duidelijk Gods wil zien. Degene die overspel pleegt, is tegen Gods wil.

Hebreeën 13:4 zegt: “Laat het huwelijk in ere worden gehouden en houd het huwelijksbed rein, God zal hoereerders en overspelers oordelen.” Deze verklaring betekent dat het huwelijk een heilige relatie is en door geen enkele handeling verontreinigd mag worden. God kijkt naar zondaars en zal hen niet vergeven voor hun ontrouwe daden.

Overspelige en seksueel immorele personen worden behandeld als zondaars en overtreders tegen Goden. God vergeeft echter degenen die zich bekeren; het is nog niet te laat om je terug te trekken en berouw te tonen voor je daden. Je weet dat je diep van binnen zondigt, en bekering kan je lijden verzachten.

Echtscheiding en overspel: wat zegt de Bijbel over echtscheiding?

God heeft echtscheiding nooit begunstigd. Wanneer twee mensen door God worden samengevoegd, worden ze één vlees. Ze zijn voor de rest van hun leven met elkaar verbonden. Ze kunnen niet splitsen en van elkaar scheiden. Echter, iemand die de grenzen van de huwelijksrelatie overschrijdt en een seksueel immorele daad begaat met een andere persoon is overspel, en het is een zonde.

Desertie door een overspelige partner maakt echtscheiding geoorloofd.

Mattheüs 5:32 stelt dat “wie van zijn vrouw scheidt, laat hem haar een echtscheidingsakte geven. Maar iedereen die van zijn vrouw scheidt, behalve op grond van seksuele immoraliteit, laat haar overspel plegen en wie met een gescheiden vrouw trouwt, pleegt overspel.”

Mattheüs 19:9 beeldde af dat iedereen die van zijn vrouw scheidt en met een ander trouwt, overspel pleegt. Maar hier is de enige uitzondering seksuele onsterfelijkheid.

Deze uitspraak laat duidelijk de wil van God zien, dat echtscheiding op zich al een zonde is. Maar als een van de echtgenoten hun grenzen overschrijdt en een daad van seksuele immoraliteit begaat met een andere persoon, is dat overspel en een geldige grond voor echtscheiding.

Jezus verbiedt echtscheiding behalve wanneer een van de echtgenoten een seksueel immorele daad begaat. Het is een belediging tegen God en een wettelijke reden om een huwelijk te verbreken.

Een man en vrouw kunnen zich verzoenen en hun relatie opnieuw beginnen door nog een kans te geven; het is geen zonde.

De echtgeno(o)t(e) die bedrogen is, kan er echter voor kiezen om het huwelijk voort te zetten of te beëindigen; het is hun keuze. Als ze willen scheiden, zijn ze vrij om hun wil te volgen, omdat het moeilijk is om zich te verzoenen met iemand die hun hart heeft gebroken.

Jezus staat hertrouwen niet toe. Als uw partner echter overspel heeft gepleegd, staat het u vrij om te scheiden en met iemand anders te hertrouwen.

Hoewel de bijbel echtscheiding expliciet verbiedt, is het toegestaan onder twee voorwaarden, als uw echtgenoot overlijdt of uw partner eerst overspel pleegt.

Overspel en ontucht verschil:

Overspel is een daad van geslachtsgemeenschap met een andere persoon dan hun echtgenoot. Overspel wordt meerdere keren in de bijbel afgebeeld en als een grote zonde beschouwd. In eenvoudige bewoordingen wordt een getrouwde persoon die een seksuele relatie heeft met een andere persoon, overspel genoemd.

Ontucht is geslachtsgemeenschap tussen twee ongetrouwde personen. Ontucht wordt in de bijbel genoemd als afgoderij en prostitutie.

Ontucht is geslachtsgemeenschap tussen twee mensen die niet met elkaar getrouwd zijn. Seksueel gedrag of wangedrag dat buiten de huwelijksband plaatsvindt, is ontucht.

Hoererij is een veel bredere term die ook overspel op zich omvat.

In Hebreeën 13:4 worden degenen die de huwelijksrelatie hebben verontreinigd, overspeligen en hoereerders genoemd.

De Bijbel vraagt iedereen om te vluchten voor seksuele immoraliteit, inclusief ontucht en overspel.

Hoewel er een klein verschil is tussen deze twee termen, zijn het beide zondige daden in de bijbel.

In de nieuwe testamenten zei apostel Paulus dat hoererij een zonde tegen het eigen lichaam is en een belediging tegen God. Iemand die hoererij en overspel pleegt, kan het koninkrijk van God niet beërven.

Als mensen een seksuele immorele daad begaan, noemt God hen hoereerders en overspelers.

Gevolgen van overspel

Overspel is een zonde die ieders leven vernietigt, ook overspeligen. Er is geen straf voorgeschreven voor overspel in de bijbel; maar er zijn ernstige gevolgen.

Korinthiërs 6:18 beeldde dat af: “Ga weg van seksuele immoraliteit. Overspel is een misdaad tegen het eigen lichaam.”

Deze verklaringen maken duidelijk dat een persoon die een seksueel immorele daad begaat, zijn eigen leven vernietigt en hem schuld en wroeging achterlaat. Overspelers zullen de gevolgen dragen van hun daden die tot geestelijke dood leiden. Geestelijke straf is zwaarder dan welke andere straf dan ook.

Degenen die overspel plegen, verliezen hun eer en lichamelijke kracht en verslechteren hun reputatie.

Spreuken 6:32 stelt: “Wie overspel pleegt, heeft geen verstand en vernietigt zichzelf.” Deze verklaring betekende dat overspel tot zelfvernietiging leidt. Het zal ieders leven verwoesten, ook degene die overspel pleegt.

Wees klaar om de wraak van de gekwetste echtgenoot te dragen. Je ouders zullen zich voor je schamen. Onschuldige kinderen zullen je de schuld geven van het vernietigen van hun jeugd en al het lijden dat ze doormaken. Het vervaagt de lijnen van overerving.

Het is degenen die overspel plegen verboden om Gods koninkrijk te beërven. Overspel is een misdaad tegen goden en God zal je in de steek laten. Je zult de rest van je leven de brandwonden van het vuur van de hel voelen.

Jezus vergeeft degenen die oprecht berouw hebben, niet degenen die schuldeloos zondigen en om vergeving vraagt.

Externe bronnen: Reasons not divorce after infidelity ; Wat zegt de Bijbel over liefde?; Wat zegt de Bijbel over abortus?; Wat zegt de Bijbel over Tatoeages? Openbible

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)