Wat is software?

Wat is software: definitie, engineering, ontwikkelaar, piraterij, architectuur. Invoering. Software is de naam voor een computerprogramma in digitale vorm.

Wat is software: definitie, engineering, ontwikkelaar, piraterij, architectuur
Wat is software: definitie, engineering, ontwikkelaar, piraterij, architectuur

Het biedt instructies die een computer vertellen wat hij moet doen wanneer deze is geactiveerd door een persoon of andere software. Software kan ook worden gezien als een in code uitgedrukt algoritme, dat vervolgens zonder verdere menselijke tussenkomst door de machine kan worden uitgevoerd. Het is ook mogelijk om software te zien als richtlijnen die best practices bieden op basis van ervaring en statistieken van verschillende situaties.

Software kan eenmalige programma’s zijn die zijn ontwikkeld om aan de behoeften van specifieke klanten te voldoen. De meeste software maakt echter deel uit van een groter programma of systeem dat functies biedt zoals tekstverwerking, internetten en e-mailen.

De software waaruit zo’n systeem bestaat, wordt vaak door verschillende mensen op verschillende tijdstippen gemaakt. Hoewel deze benadering kan leiden tot minder algehele integratie tussen de verschillende elementen van het systeem, maakt het meer hergebruik van bestaande code en componenten mogelijk, wat op de lange termijn een positief effect heeft op de kosten en kwaliteit. In deze blog vindt u meer informatie over wat u moet weten over software.

Definitie

Software is een opeenvolging van instructies die de computer vertelt hoe iets moet worden gedaan. Software kan worden onderverdeeld in verschillende soorten. Systeemsoftware regelt bijvoorbeeld de interactie van hardware met computerprogramma’s en gebruikers, zoals besturingssystemen en apparaatstuurprogramma’s voor printers en andere randapparatuur. Toepassingssoftware omvat tekstverwerkers, games, webbrowsers en meer.

Een stuk software dat bekend staat als een “engine” biedt de programma-instructies om specifieke taken op de hardware van een computer uit te voeren; dit wordt ook wel firmware genoemd. Veel softwaresystemen hebben de aanwezigheid van hardware nodig om te kunnen functioneren; de harde schijf slaat bijvoorbeeld gegevens op en de CPU vertaalt instructies in gegevens. Hardware en software kunnen daarom gezamenlijk worden aangeduid als een embedded systeem.

Over het algemeen wordt software geïmplementeerd in door de computer uitvoerbare instructies, het verwijst niet alleen naar de specifieke implementaties van programmacode, maar ook naar de gerelateerde ideeën, principes en werkwijzen.

Een specifiek propriëtair of open source-product kan een of meer computertalen ondersteunen en voldoen aan een of meer standaarden voor software-engineering.

Het doel van de meeste softwareontwikkelaars is om programma’s te maken die op zoveel mogelijk computers kunnen worden uitgevoerd, en daarom is de softwareontwikkeling geëvolueerd van het tijdperk van op mainframe gebaseerde ontwikkeling naar client-serversystemen en nu naar webgebaseerd computergebruik, of ” software als een service” (SaaS).

Software bestaat uit een reeks instructies; deze instructies moeten in een vaste vorm zijn, bruikbaar voor een computer die de gewenste acties kan uitvoeren. De instructies zijn niet triviaal en vereisen expertise om te ontwikkelen. De instructies moeten bijvoorbeeld worden ontworpen met behulp van een combinatie van logica, wiskunde, algoritme en stroom diagrammen.

Van de software moet dan een uitvoerbaar programma worden gemaakt; hiervoor kunnen compilers of interpreters nodig zijn die de instructies vertalen in een specifieke machinetaal voor de architectuur van de doel-CPU.

De software wordt meestal gedistribueerd in binair formaat (uitvoerbare bestanden), maar de broncode kan worden opgeslagen in een softwarerepository voor toekomstig onderhoud en ontwikkeling. Zodra alle stukjes software zijn voltooid, worden ze gecompileerd om een toepasselijke afbeelding te produceren.

De afbeelding kan vervolgens worden geladen op een computer die het programma kan uitvoeren en de gewenste functies kan uitvoeren, of kan worden verzonden naar een specifiek apparaat dat het moet uitvoeren.

Engineering

Software in engineering verwijst naar het gebruik van computersoftware of programmering bij het ontwerp, de planning, de fabricage en de werking van een verscheidenheid aan elementen in het fabricage- en engineeringproces.

Software verschilt van andere soorten technische hulpmiddelen zoals computer-aided drafting (CAD) doordat het een intellectueel eigendom (IP) is. Software wordt meestal gemaakt door een programmeur die wordt gefinancierd door royalty’s op elke verkoop, zodat ontwikkelaars niet alleen door winst worden gemotiveerd om nieuwe software te produceren.

Software in engineering is een combinatie van de volgende disciplines: Electrical, Computer, Mechanical en Industrial. Software in engineering wordt in de ontwerpfase gebruikt om een model van een voorgesteld product, machine of productieproces te maken en te analyseren. Eenmaal gemaakt, kan dit model vervolgens worden gebruikt om duizenden simulaties uit te voeren om mogelijke resultaten te bepalen.

Het software ontwikkelings proces omvat doorgaans verschillende fasen: analyse/modellering; ontwerp; en implementatie (of codering). In elke fase zijn er beslissingen en keuzes die de uitkomst van het project kunnen beïnvloeden.

Software in engineering kan ook worden gebruikt bij de bediening of het onderhoud van apparatuur. Dit type software kan worden gebruikt om industriële machines of werktuigen te besturen, om productieprocessen te bewaken en te controleren, om toegang te bieden tot historische gegevens en voor andere doeleinden.

Het commerciële gebruik van software wordt gecontroleerd door marktonderzoeksbureaus zoals Gartner (VS) en IDC (China). Software in engineering heeft een zeer onzekere toekomst.

De programmeertaal is een belangrijke factor, met het voortbestaan van C++, Java en andere open source-talen die propriëtaire talen uitdagen. GNU (General Public Licence), een vrije softwarelicentie, heeft ook een grote invloed op de beschikbaarheid van populaire software voor niet-eigen licenties.

Ontwikkelaar

Een software ontwikkelaar ontwerpt, bouwt en test computergebaseerde systemen met behulp van een of meer programmeertalen. Ze werken meestal in een team met andere ontwikkelaars die de software ontwikkelen om de kwaliteit van het product te verbeteren.

Een software ontwikkelaar heeft meestal expertise of training op het gebied van informatica en engineering, waaronder computerprogrammeertalen, besturingssystemen en machinearchitectuur. Andere technische vaardigheden die nodig zijn voor deze baan zijn wiskundige analyse, logisch redeneren en creativiteit.

Een sterke ontwikkelaar moet inzicht hebben in het software ontwikkelingsproces en het vermogen hebben om nieuwe programmeertalen en technologieën te leren.

Een softwareontwikkelaar moet beschikken over een hoog niveau van analytische en logische vaardigheden, probleemoplossende vaardigheden, het vermogen om met mensen op alle niveaus van een organisatie samen te werken, communicatieve vaardigheden, creativiteit, flexibiliteit met werkschema’s.

De term “software ontwikkelaar” verwijst ook naar de personen die aan elk soort applicatieontwikkelingsproject of -programma werken. De term “ontwikkelaar” of “programmeur” komt ook voor in andere gebieden, zoals bijvoorbeeld het leger.

In verschillende organisaties en industrieën wordt een softwareontwikkelaar over het algemeen beschouwd als een geavanceerde werkrol. Dit geldt vooral voor degenen die werken voor startende bedrijven die nieuw zijn of groeien.

Piraterij

Software piraterij is een wijdverbreide en invasieve misdaad die ernstige gevolgen heeft voor het intellectuele eigendom van de wereld. Deze blog bespreekt softwarepiraterij door de effecten van piraterij op zowel bedrijven als consumenten te onderzoeken, en geeft informatie over de straffen die gepaard gaan met software piraterij misdrijven.

Software piraterij is een brede term die vele soorten misdaden omvat, van het veranderen van een gekocht product in illegale duplicaten tot het distribueren van een onbeschermd product zonder toestemming van het bedrijf dat het bezit.

Software piraterij heeft een zeer negatief effect op de wereldeconomie en morele waarden. De Europese Commissie schat dat softwarepiraterij EU-bedrijven meer dan 21 miljard dollar per jaar kost. Microsoft stelt dat schendingen van het auteursrecht de software-industrie jaarlijks bijna 2 miljard dollar aan gederfde inkomsten kosten. In de VS verliezen bedrijven naar schatting in totaal 24 miljard dollar per jaar als gevolg van softwarepiraterij.

Naast de financiële schade heeft softwarepiraterij ook een grote impact op bedrijven en consumenten wereldwijd. Softwarepiraterij is het verschillende illegale en ongeoorloofde gebruik van software producten. Software piraterij komt in verschillende vormen voor, van individuele computer gebruikers die illegaal software kopiëren tot grote bedrijven die illegale kopieën van software wereldwijd verspreiden.

De meest voorkomende vorm van softwarepiraterij zijn personen die illegale kopieën van programma’s gebruiken en deze illegaal delen met hun vrienden en familieleden. De schade die bedrijven lijden door dit soort piraterij wordt geschat op ongeveer 1 miljard dollar per jaar.

Personen die programma’s downloaden van netwerken voor het delen van bestanden, zoals BitTorrent, staan bekend als ‘piraten’. De angst voor piraterij is een veel voorkomende verdediging tegen netwerken voor het delen van bestanden.

architectuur

Software-architectuur is het onderliggende ontwerp van de componenten van een applicatie en de manier waarop de componenten samenwerken. Het is ook wat het mogelijk maakt dat software in de loop van de tijd verandert. Software-architectuur is het proces van het ontwerpen en documenteren van een architectuur die voldoet aan de eisen van het project. Forrester Research definieert vier fasen voor software-architectuur: softwarevereisten, analyse, ontwerp en implementatie.

Bij software ontwikkeling is een goede architectuur de sleutel tot elk succesvol project. Software-architecten moeten complexe architecturen vermijden die kapot gaan zodra er wijzigingen plaatsvinden en een eenvoudige, goed georganiseerde structuur creëren die tijdens wijzigingen kan worden gehandhaafd. Dit kan een uitdaging zijn, omdat elk bedrijf wil dat zijn product wordt uitgebracht met de nieuwste trends en technologie zonder bekende beperkingen van eerdere releases of upgrades.

Conclusie: wat is software?

Software is een reeks instructies die uw computer vertellen wat hij moet doen. Het is niets meer dan regels code geschreven door ontwikkelaars. Deze mensen hebben programma’s en apps gemaakt die gratis kunnen worden gekocht of gebruikt, variërend van games tot fotobewerkingstools en veel daartussenin. Enkele van de meest populaire software is Microsoft Office, Adobe Photoshop en Google Drive.

Lees ook: Software bedrijfsmodel

De risico’s van het downloaden van gratis software. Wanneer u gratis software downloadt, krijgt u mogelijk niet de service die u verdient. Sommige van deze gratis downloads zitten vol met adware en andere bevatten malware, dus het installeren ervan kan de veiligheid en betrouwbaarheid van uw computer in gevaar brengen en uw persoonlijke gegevens blootstellen aan cybercriminelen.

Externe bronnen: Britannica

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)