Wat zegt de bijbel over echtscheiding?

Wat zegt de bijbel over echtscheiding?. Inleiding: Wat zegt de bijbel als christen over echtscheiding? Scheiding, of “beëindiging van de bruiloft”, is de wettige beëindiging van de huwelijksrelatie. De opsplitsingsprocedure wordt gecontroleerd door familierechtadvocaten en omvat verschillende zaken, variërend van verdeling van spullen tot kinderzorg.

Volgens verschillende onderzoeken worden de drie belangrijkste gemeenschappelijke redenen voor scheiding bestreden: onenigheid, permanente ontwrichting van de relatie, gebrek aan toewijding, ontrouw en afwezigheid van menselijke nabijheid.

Wat zegt de bijbel over echtscheiding?
Wat zegt de bijbel over echtscheiding?

Overspel

De beslissing van Jezus in Mattheüs 19:9 is: “wie zijn vrouw splijt, met uitsluiting van seksuele immoraliteit, en een ander trouwt, pleegt ontrouw.” Jezus staat dus alleen opsplitsing toe in het geval van erotische immoraliteit. Paulus gaat ook in op het onderwerp scheiding. Hij heeft het over bruiloften waarbij de ene partner een christen is en de andere niet-christen.

Paulus stelt dat als de niet-christelijke partner ermee instemt om met de christen verder te leven, de christen niet mag scheiden. Maar als de ongelovige partner de bruiloft verlaat, is de vertrouwende man of vrouw niet gebonden. In een dergelijke toestand zondigt de christen die zijn/haar echtgenoot verlaat niet als hij of zij de toestand van de scheiding ontvangt zoals die door de andere metgezel is geïnitieerd.

Wat vertelt het Oude verslag ons over verwante echtscheidingen?

In de archieven van Leviticus en Deuteronomium vinden we verklaringen uit de wet over echtscheiding. Die woorden daar zijn het Hebreeuwse woord opzichtig, wat betekent “zich inspannen van eigendom.

Wegzetten bij haar partner’, en het Hebreeuwse woord kriythuwth, wat ‘knippen, afschaffen of inslikken’ betekent. Om iets van iets anders te scheiden door met een mes te snijden. In het geval van een afgesneden persoon, niet geslacht, maar toch uit de familie verdreven en verwijderd uit de toewijding van de overeenkomst.”

In die periode is er een echtscheidingsbrief geschreven. In de oude getuige kon een man dit doen als de echtgenoot er niet in slaagde hem te behagen of als hij vuiligheid in haar aantrof. Toen werd ze weggestuurd. Er waren echter waarschuwingen en ernstige waarden als een van de gebeurtenissen loog. Opgemerkt moet worden dat God de man/vrouw en belangrijke familie-eenheid erkende voordat hij de staat Israël of de kerk vestigde. Hij is een God van onderricht, deugd en heiligheid.

Echtscheiding in het Nieuwe Testament

We willen goed kijken naar wat Jezus zei over echtscheiding. Hij werd uitgedaagd door autoriteiten van Farizeeën die hem wilden betrekken bij een aanhoudende ruzie onder rabbijnse onderzoekers van die tijd. De school van Shammai beweerde dat een dame alleen wegens ontrouw gescheiden kon worden.

Daarentegen moest de school van Hillel het resultaat zijn van een hele reeks oorzaken die het wegsturen van de vrouw rechtvaardigden:

  • Nog een mooiere vrouw ontdekken.
  • Een mannendiner verzengen.
  • Draaiend in de weg.
  • Wanordelijk haar.
  • Zelfs een hondenbeet die niet genas.

Hun belangrijkste doel was om een excuus te vinden waarmee een man zijn vrouw kon wegsturen en toch haar bruidsschat kon behouden. In dit kader veroordeelde Jezus vurig de praktijk van scheiding.

Dit systeem produceerde patronen van ontrouw, scheiding en hertrouwen die grote schade aanrichtten aan de menselijke diepten. De scheiding werd gedaan naar goeddunken van een man, en een dame had weinig opties, behalve hertrouwen of prostituee worden. Het was niet Gods vastberadenheid in de schepping van man en vrouw die aan elkaar werden gegeven om de glorie en grootsheid van God te weerspiegelen in het bestaan van een liefdevolle belofte.

Christus’ missie was niet om een wetticisme te creëren dat mensen in levensbedreigende omstandigheden zou opsluiten. Zeker, zijn afwijzing van wetticisme bracht de Farizeeën ertoe hem te haten. We willen wetticisme ver zien in de richting van de doeleinden van Gods levenbrengende wet.

In het Nieuwe Testament worden twee voorwaarden gegeven waarin scheiding is toegestaan. De eerste, die aan Jezus wordt weergegeven, is het geval van porneia. Dit woord kan elke vorm van ongepaste seksuele houding of handeling betekenen, inclusief ontucht, overspel, prostitutie of erotisch misbruik.

De apostel Paulus gaf een tweede uitsluiting. Paulus zei dat die mensen die tot Christus waren gekomen en met een ongelovige waren getrouwd. Hij beweerde dat degenen die uit elkaar gingen niet met een ander moesten trouwen.

Jezus, antwoord over echtscheiding in Mattheüs 19

Jezus’ reactie gaat terug op het scheppingsverslag en Gods werkelijke doel voor het huwelijk in Genesis 1 en 2. Jezus citeert Genesis 1:27 en 2:24. Vervolgens onderstreept hij dat wanneer een man en een vrouw getrouwd zijn, ze “geen verlengde twee zijn, maar één vlees.

Gods doel met het huwelijk: wat zegt de bijbel over echtscheiding?

Gods doel voor het huwelijk volgt in de Bijbel

Doel nr: 1

Om zijn imago weer te geven.

Toen God de aarde en de dieren schiep, zei Hij: “Laten wij mensen maken naar ons beeld, die ons evenbeeld geven; en laten zij heersen over de vissen van de zee en de vogels van de lucht en het vee en de hele grond, en over elk kruipend ding dat op de aarde kruipt.” De rekening duurt.

Doel nr: 2

Om een goddelijke erfenis te vermenigvuldigen.

Volgens Gods unieke plan moest het huis een soort broeikas zijn – een ontwikkelingsplaats waar kinderen opgroeien om karakter, normen en eerlijkheid te leren. Deuteronomium 6:6-7 zegt: “Deze woorden, die ik u vandaag dwing, zullen op uw hart zijn.

Je zult ze je zonen aanhoudend leren en erover praten terwijl je in je huis zit en terwijl je langs de weg loopt als je gaat liggen en nadat je bent opgegroeid.” Een bruiloft is verder weg en belangrijker dan de meesten van ons begrijpen. Het tast Gods reputatie op deze planeet aan. Daarom haat Hij echtscheiding. En daarom moet je Jezus Christus apart zetten als de bouwer van je huis.

De bijbel Verboden echtscheiding slechts één keer.

God verdedigt een vrouw die het slachtoffer is van verkrachting. De Deuteronomium-vorm van dit vers zegt dat de verkrachter moreel met de prooi kan trouwen, maar haar nooit kan scheiden. De migratieversie van dit vers zegt dat de vader toestemming kan weigeren. Hij kan alleen de bruidsprijs van de verkrachter verzamelen en nee zeggen tegen de bruiloft.

Een man mocht een vrouw niet verkrachten, zijn wandaden verdoezelen door met haar te trouwen, zich dan omdraaien en haar onder verzonnen voorwendselen dissociëren. De bijbelse regel stond dat niveau van verraad niet toe. Hij moest de rest van zijn leven goed voor haar zorgen.

Momenteel hebben niet alle vroegste landen in het nabije Oosten zo’n strenge wet. Sommige hebben de verkrachter zojuist vernederd; echter niets meer. Ze dwongen hem niet om voor de dame te bevallen, laat staan voor de pauze van haar leven.

Lees ook: Ontrouw definitie bijbel; Haggai: in de bijbel betekent dit Nehemia, Zacharia, Dood; Wat is overspel in de bijbel?

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Nederlands Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)