Opera PMS

Opera PMS: alternatief, voordelen-profiteert, Wolk, carrières, geschiedenis. Niets wakkert een levendig debat onder hotels aan zoals de vraag naar de beste systemen voor vastgoedbeheer, vooral wanneer de OPERA-productlijn van Oracle wordt genoemd.

Lees meer

Wat is verzekering?

Wat is verzekering? Een verzekering is een juridische overeenkomst die tussen twee partijen (de verzekeraar en de verzekerde) wordt gesloten. In die zin verbindt de verzekering smaatschappij zich ertoe de verliezen van de verzekerde te herstellen wanneer zich een onvoorziene gebeurtenis voordoet.

Lees meer

Soorten leven verzekering

Los tipos de seguros de vida

Soorten leven verzekering. Leven verzekering is een contract dat wordt gesloten tussen een verzekerde en een verzekeraar – althans in de eenvoudigste bewoordingen. De verzekerde, of eventueel de verzekering nemer, moet een premie opzeggen, die voor de verzekeraar een garantie zal vormen, bij het voordoen van een bepaalde gebeurtenis en/of risicosituatie, om de verzekerde te vergoeden.

Lees meer