Soorten huwelijken in de islam

Invoering: Soorten huwelijken in de islam Het huwelijk is van groot belang in de islam. Het is niet langer haalbaar om de beste te zijn, behoudens een huwelijk. In de islam is een bruiloft een vreedzame daad. Een vermogen om lichamelijke en intellectuele vrede te bereiken.

Soorten huwelijken in de islam
Soorten huwelijken in de islam

Deze band strekt zich uit van de wereld tot de prachtige tuinen van het Paradijs. Het huwelijk staat in het Arabisch bekend als Nikah. We inspecteren dus de Arabische betekenis van het woord. Het contract tussen twee mensen wordt in de islam Nikkah genoemd.

Zowel de bruidegom als de bruid moeten uit eigen vrije wil instemmen met het huwelijk. Een formeel, bindend contract, mondeling of op papier, wordt als cruciaal beschouwd voor een religieus legitiem islamitisch huwelijk en schetst de rechten en plichten van de bruidegom en de bruid.

Echtscheiding kan in de islam een reeks vormen aannemen, sommige worden afgerond door een individuele echtgenoot te gebruiken en andere worden gedaan via een niet-seculiere rechtbank namens een echtgenoot van de eiser die winst maakt in haar echtscheidingsverzoek wegens een legitieme zaak.

Wat is Nikah in de Islam?

De uitdrukking Nikah heeft vier betekenissen. Hieronder wordt een stukje van de betekenissen gegeven.

Betekenis van Nikah in de islam

In de Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic wordt Nikah beschreven als ‘huwelijk; huwelijkscontract; huwelijk, huwelijk’. In sommige huwelijken in overwegend islamitische culturen, zoals in de Pakistaanse cultuur, kan er ook sprake zijn van een uitbreiding tussen de nikkah en de oprecht bevel van het echtpaar.

Dit wordt in de desi-cultuur rukhsati genoemd, dat wil zeggen wanneer de echtgenoot het huis van haar familie verlaat om bij haar man in te trekken, nadat ze de garantie heeft gekregen dat haar man een goed huis heeft gekocht en haar Maher heeft verkregen. Dit hoeft nu echter niet meer te gebeuren met de islamitische subcultuur, aangezien het een verrassend culturele praktijk is.

De terminologische middelen van de uitdrukking Nikah

De periode Nikah is in wezen de legitimiteit van geslachtsgemeenschap.

Er zijn verschillende soorten huwelijken die afhankelijk zijn van de lichamelijke kracht, seksuele behoeften en financiële bekendheid van de man of vrouw die gaat trouwen.

Het huwelijk is verplicht – Het is verplicht voor een man of vrouw die lichamelijk en seksueel sterk is en over een goede financiële stand van zaken beschikt om te trouwen.

Dat wil zeggen, wanneer seksueel verlangen en verlangen opkomen, veranderen zijn gedachten in stress, en hij houdt nu niet van iets anders. Als zo’n personage nu niet trouwt, bestaat er een grote kans om overspel te plegen.

Besnijdenis van Nikah – als er niet langer te veel seksuele wensen en energie zijn. Als gevolg hiervan bestaat het gevaar dat u zich zorgen gaat maken over overspel. Het is echter besneden om te trouwen met een personage dat de alledaagse seksuele capaciteiten heeft en in staat is zijn vrouw te helpen.

Het huwelijk is verboden – een individu kan geen geslachtsgemeenschap hebben met zijn vrouw als zijn geslachtsorgaan niet langer de elektriciteit heeft om seks te hebben. Tegelijkertijd is het haram om met een personage te trouwen wiens echtgenoot niet over het geld beschikt om hem te helpen. Want als die man of vrouw gaat trouwen, zal hij nu niet meer in staat zijn de rechten van zijn vrouw te vervullen, en zal hij niet langer in staat zijn zijn vrouw te helpen. Het huwelijk is voor hem dus verboden.

Wat zijn de vereisten voor het huwelijk?

We hebben training gekregen van de Profeet (vrede en voordelen van Allah zij met hem) over wat cruciaal is voor het huwelijk.

• Het eerste middel is het hebben van de elektriciteit van geslachtsgemeenschap.

• Het tweede betekent dat je in staat bent de vrouw te begeleiden.

• Het 1/3 betekent dat de echtgeno(o)t(e) de mogelijkheid heeft om voor de zeehond en onderdak te zorgen.

• Niettemin geloven verschillende islamitische denkers dat deze drie betekenissen juist zijn. En aan deze drie voorwaarden moet worden voldaan voor het huwelijk.

• Omdat een man of vrouw die uitsluitend seksuele capaciteiten heeft, zijn echtgenote niet langer kan begeleiden en een toevluchtsoord kan bieden, is dat te snel gegaan.

• Op dezelfde manier heeft een personage dat kan toekennen geen seksuele vaardigheden.

• Dus als huwelijksvereiste moet je al deze mogelijkheden hebben, dat wil zeggen: seksuele capaciteiten en financiële capaciteiten.

Kritieke aspecten van het moslim huwelijk

Het huwelijk wordt in de islam nu niet als een sacrament (heilig) beschouwd. Een sociaal verant woordelijkheids contract tussen een man en een vrouw is echter om bij elkaar te blijven en kinderen voort te brengen. Dit contract is alleen betrouwbaar als er twee mannelijke of één mannelijke en twee vrouwelijke getuigen zijn en bij elke gebeurtenis in één keer.

Dit contract is nu niet voor onbepaalde tijd. Er wordt nu niet aangenomen dat het echtpaar tot de dood collectief blijft. Het contract kan door beide partijen worden beschadigd tijdens de zoektocht naar echtscheiding.

De echtgenoot moet ‘Mahr’ een prijs aan de bruid betalen voordat hij een contract sluit dat ze volgens haar wil kan uitgeven.

De islam staat het celibaat niet langer toe, omdat zij gelooft dat dit tot alle psychologische en lichamelijke spanningen en problemen leidt, ook al zijn seksuele relaties en huwelijken in de achtertuin een misdaad in de islam.

Het cruciale onderscheid in huwelijken tussen de islam en verschillende religies is dat een man tot op de dag van vandaag ook vier betere helften tegelijk kan hebben. Polyandrie is nu niet toegestaan in de islam; Moslimmeisjes mogen slechts één man tegelijk hebben.

Soorten huwelijken bij moslims

Er zijn vier soorten huwelijken die door moslims worden beoefend:

Sahih-huwelijk

Dit is de legitieme vorm van het huwelijk volgens de Sharia-wet. De jonge mensen die uit dit huwelijk geboren zijn, zijn eerlijk. Een man moet Mahr als bruidsschat aan zijn vrouw betalen. De echtgenoot heeft recht op renovatie van haar echtgenoot. De echtgenoot kan de bewegingen van zijn echtgenote binnen dit huwelijk beperken.

Snel huwelijk

Dit huwelijk is onregelmatig omdat de twee gebeurtenissen niet voldoen aan de vereiste normen voor een legitiem huwelijk – onregelmatigheden zoals een huwelijk zonder getuige, een verbintenis met een vijfde echtgenoot, enz.

Muta Huwelijk (tijdelijk huwelijk)

Dit huwelijk wordt gesloten op basis van een contract voor een korte periode. Het is alleen betrouwbaar voor sjiitische moslims. Sjiitische moslims sluiten een dergelijk huwelijk uit met een meisje uit de islamitische, joodse of christelijke religie.

Batil-huwelijk

Dit soort huwelijk is illegaal volgens de islamitische regelgeving, omdat het huwelijk plaatsvindt door onder druk staande toestemming van het meisje en verschillende verboden gronden. Het nageslacht uit een dergelijk huwelijk is onwettig.

Conclusie: Soorten huwelijken in de islam

Het moslim huwelijk, of Nikah, is een burgerlijk contract tussen een man en een vrouw, uitgevoerd op de basis van ijab-o-qabool. Ijab is een idee van de ene verjaardag, en Qubool is acceptatie van de andere.

Volgens de Sharia-wetgeving is dit contract van cruciaal belang voor een religieus legitiem islamitisch huwelijk dat seksuele relaties tussen man en vrouw legaliseert om kinderen voort te brengen. Het contract is geenszins eeuwigdurend en kan door de wil van man en vrouw worden beschadigd.

Lees ook: Soorten overspel in de Bijbel; Overspel in de Verenigde Staten; Wat betekent overspel in de islam?

This post is also available in: English (Engels) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Nederlands Svenska (Zweeds)