Ethiek voor ingenieurs

Ethiek voor ingenieurs. Engineering is een vakgebied dat een directe en aanzienlijke impact heeft op ons dagelijks leven. Van de infrastructuren die onze beweging vergemakkelijken, tot de elektronische apparaten die we gebruiken, en zelfs de opkomende technologieën die beloven een revolutie teweeg te brengen in onze manier van leven. Ingenieurs zijn degenen die deze systemen ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden. Maar naast de macht om de samenleving op zulke tastbare manieren te beïnvloeden, komt ook de verantwoordelijkheid om dat op een ethische manier te doen. Technische ethiek is daarom een ​​uiterst belangrijk onderwerp dat onze aandacht verdient.

Lees meer