Affärs etik och företags styrning

Introduktion: Affärs etik och företags styrning Affärs etik undersöker hur man hanterar företags styrning, whistleblowing, företagskultur och företagens sociala ansvar. Den betonar de normativa principer som föreskrivs av de styrande organen. Bristande efterlevnad av affärsprinciper leder till onödiga rättsliga åtgärder.

Disciplin betonar också uppförandekoden. En uppsättning oskrivna regler som måste vara juridiskt verkställbara. Det finns mycket glädjande tryck när det kommer till ständigt föränderliga företagsregler. Affärs etik utbildar därför entreprenörer och anställda om etiska förfaranden och påföljder för bristande efterlevnad.

Läs mer