Betydelsen av mikrobiologi i hälsa

Betydelsen av mikrobiologi i hälsa: vård, övning, folkhälsa, miljöhälsa. Mikrobiologernas roll vid behandling av sjukdomar är avgörande.

På sjukhus och laboratorier analyserar biomedicinska forskare biologiska prover som vävnad, blod och vätskor för att fastställa orsaken till infektioner, bedöma behandlingsalternativ och spåra sjukdomsepidemier.

Läs mer

Betydelsen av mikrobiologi i omvårdnad

Betydelsen av mikrobiologi i omvårdnad: För att förhindra spridning av infektion, Att upprätthålla sterilt fält, Att samla in prover, Att implementera immuniseringsschema på sjukhus, Implementering, Att bekämpa infektionssjukdomar, Att implementera Asepsis, Att kassera biomedicinskt avfall.

Läs mer

Vad är en molekyl?

Vad är en molekyl: i biologi, i kemi, i naturvetenskap, till exempel. Molekyler består av två eller flera atomer av samma eller olika grundämnen som ersätter varandra. I molekylform kan atomer vara homonukleära, som är sammansatta av ett element av en typ, som syre (O2), eller heteronukleära är sammansatt av ett element av mer än en typ av element, som vatten (H2O).

Läs mer