Etik i Human Resource Management eller HRM

Introduktion: Etik i Human Resource Management eller HRM Etik i HRM hänvisar till de etiska principer, värderingar och standarder som styr beteendet och beslutsfattandet för HR-proffs inom en organisation.

Det är en grundläggande aspekt av HRM som upprätthåller rättvisa, integritet och ansvarsskyldighet i alla HR-praxis och interaktioner. Moral är de principer eller moral som internaliseras eller förstärks av individer som hjälper dem att skilja mellan rätt och fel och agera därefter.

Human resource management etik behandlar anställda med vanlig artighet och fördelningsrättvisa. Det är en delmängd av affärs etik. Personal chefer bör undvika diskriminering på grund av färg, kast, kultur, utseende, religion, anställnings status, etc. Med effektivitet och effektivitet.

Den här artikeln kommer att fördjupa sig i de grundläggande delarna av etik inom HRM, dess betydelse, etiska utmaningar och verkliga implikationer.

Läs mer