Vad är juridik?

Vad är juridik?En lag är en reglering som tillämpas i syfte att skapa jämlikhet i regleringen, inte bara av sanktioner och/eller rättegångar, utan även av olika juridiska scenarier. För detta är det nödvändigt att ha en institution som lyckas beskriva alla dessa regler, vilket är känt som jurisprudens.

En jurisprudens är en uppsättning rättsliga beslut och/eller domar som tillämpas av de behöriga organen i ett land för att lösa alla scenarier som finns i ett visst sammanhang under samma riktlinjer.

Rättspraxis får betydelse tack vare det faktum att det genom den är möjligt att få enhetliga mekanismer för tillämpningen av domar och rättsliga beslut, tack vare att den ansvarar för att ge förståelsen av de rättsnormer som finns i en viss rättsordning. ramverk.

Termen rättspraxis måste klassificeras i flera begrepp, som varierar i termer av arten av dess föreskrifter, såväl som dess räckvidd. Därefter allt om vad som är juridik.

Internationell

Vad är juridik?, Internationell rättsvetenskap är en mekanism som används för att fastställa vilka motsvarande normer är för att lösa problem på den internationella arenan. På grund av sin natur fungerar den som en informationskälla inom området för internationell rätt, för vilken den har alla nödvändiga klausuler för flera resolutioner.

Dess existens förutsätter en jämlik utvidgning av de relevanta normerna till ett specifikt sammanhang, vilket tillåter att ett tillämpligt ramverk finns, som det är i fallet med staterna själva. Så bestäms de rättsregler som rör lösningen av en internationell konflikt.

Internationell rättspraxis utgör alltså en rättighet för alla nationer som, antingen genom en konvention eller ett särskilt avtal, utgör en del av samma ram, vilket tillåter dem att ha samma rättsliga bestämmelser. Så kan skillnader på den internationella arenan bemötas på ett högtidligt sätt.

Vad är juridik?
VVad är juridik?

klassisk

Klassisk rättsvetenskap är en term som används med hänvisning till uppkomsten av romersk rättsvetenskap, eller vad vissa författare också kallar romersk rätt.

Han anses vara en av de mest inflytelserika baserna för västerländsk lag idag, eftersom han är en del av Roms historia inklusive. På den tiden värderades juridik som en vetenskap specialiserad på kunskap om juridik i sig.

Denna vetenskap utgjordes av juriskonsulterna, människor som genom studiet av juridik var en del av den romerska aristokratin, som var de som förklarade reglerna och föreskrifterna, och representerade därmed de institutioner som idag är kända som rättsvetenskap.

Den kallas klassisk eftersom den karakteriseras som den bästa av de tre perioder i Roms historia där rättsvetenskapen lyfte fram en så viktig utveckling. I denna mening skulle det ha gått mellan 1:a århundradet och 111 efter Kristus, under Furstendömet.

Handel

Kommersiell jurisprudens är en som ansvarar för att erbjuda en tolkning av alla regler som är inneboende i kommersiella processer, reglerade från kommersiell lag.

Deras närvaro utesluter inte andra informationskällor såsom lagen respektive. Rättspraxis har dock underlättat förståelsen av de processer som sker vid tillämpningen av vissa regleringar, och blivit en grundläggande del för behandlingen av handelsregler.

Civil

Det civila området kräver en grupp regelverk som ska förklaras och tolkas av ett behörigt organ. I detta avseende är civil rättsvetenskap ansvarig för alla dessa överenskommelser, och blir kanalen mellan civilrätt och relevanta förordningar.

Till sin natur kommer civil rättspraxis att vara föremål för principerna för varje specifikt samhälle. Det vill säga att deras religiösa övertygelser, traditioner och moraliska övertygelser kommer att värderas. På detta sätt kommer tolkningen av dess rättsliga beslut att baseras på alla dessa egenskaper.

Metod

Teknisk jurisprudens är den doktrin som kännetecknas av sitt mål, som består i att skapa en sammanhängande redogörelse och i ordning av alla juridiska föreskrifter som förblir i kraft i ett givet rum, tid och studie. I den blir i sin tur tolkningen av alla dessa föreskrifter.

Med teknisk rättspraxis är det möjligt att systematisera alla regleringar som sker inom ett rättsligt ramverk, för att få en sammanhängande och tillämplig ordning i en viss situation.

genom upprepning

Jurisprudens genom upprepning består av oavbruten tillämpning av minst fem meningar på ett varaktigt sätt, som framhäver deras användning i olika sessioner, som samtidigt har fått tillräckligt många röster för att godkännas och på ett sådant sätt tillämpas i en mening …

Man skulle kunna säga att rättspraxis genom upprepning är ett begrepp som hänvisar till ett specifikt mönster mer än något annat. Det vill säga att det inte hänvisar till ett juridiskt organ eller instrument, utan snarare till ett mönster i det linjära urvalet och tillämpningen av en specifik mening.

I det här fallet handlar det om upprepad tillämpning av meningen, vilket förklarar exakt orsaken till dess namn. Det är viktigt att komma ihåg att för att komma i fråga för upprepning måste meningarna godkännas systematiskt.

Konstitutionell

Konstitutionell rättspraxis är specialiserad på analys och förståelse av alla element som finns i en konstitution, och använder sig av konstitutionell rätt på ett balanserat sätt när det gäller effekten av dess artiklar.

Genom konstitutionell rättspraxis kan en författnings regelverk analyseras för att individuellt, men samtidigt enhetligt granska alla fall som rör samma ämne. Detta kommer att tillåta att lagen utövas från samma synsätt för alla människor.

Rättsvetenskap är ett grundläggande organ för att förstå alla föreskrifter som finns i läsningen av ett visst rättsinstrument. Med detta är det möjligt att tillämpa rättsliga beslut på ett balanserat sätt och korrekt bedöma alla punkter som är inneboende i en rättsprocess.

Resultatet, en ordnad och effektiv tillämpning av alla tolkningar som sker i förståelsen av en klausul, artikel eller juridiskt begrepp.

Källor

  1. (2021). Jurisprudence. Wikipedia. Återhämtad från: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence
  2. Dworkin, R (1997). Jurisprudence and constitutional law. Encyclopedia. Återhämtad från:https://www.encyclopedia.com/politics/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/jurisprudence-and-constitutional-law
  3. Castellano, D. (2008). Common Law and Civil Jurisprudence. Arcaneknowledge. Återhämtad från: https://www.arcaneknowledge.org/histpoli/commoncivil.htm

Läs även:Digital marknadsföring för bil industrin

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Español (Spanska) Nederlands (Nederländska) Svenska