Wat is jurisprudentie?

Wat is jurisprudentie?Een wet is een regelgeving die wordt toegepast met het doel om gelijkheid in de regelgeving te creëren, niet alleen van sancties en/of processen, maar ook van verschillende juridische scenario’s. Hiervoor is een instelling nodig die al deze regelingen weet te schetsen, de zogenaamde jurisprudentie.

Een jurisprudentie is het geheel van gerechtelijke resoluties en/of vonnissen die door de bevoegde instanties van een land worden toegepast om alle in een bepaalde context aanwezige scenario’s onder dezelfde richtlijnen op te lossen.

Jurisprudentie wint aan belang dankzij het feit dat het daardoor mogelijk is om uniforme mechanismen te hebben voor de toepassing van vonnissen en gerechtelijke resoluties, dankzij het feit dat het verantwoordelijk is voor het verschaffen van inzicht in de juridische normen die aanwezig zijn in een bepaald rechtsgebied kader.

De term jurisprudentie moet worden ingedeeld in meerdere concepten, variërend in termen van de aard van de regelgeving en de reikwijdte ervan. Vervolgens alles over wat jurisprudentie is.

Internationale

Wat is jurisprudentie?,Internationale jurisprudentie is een mechanisme dat wordt gebruikt om te bepalen wat de bijbehorende normen zijn om problemen in de internationale arena op te lossen. Vanwege zijn aard fungeert het als een informatiebron op het gebied van internationaal recht, waarvoor het over alle noodzakelijke clausules voor meerdere resoluties beschikt.

Het bestaan ​​ervan veronderstelt een egalitaire uitbreiding van de relevante normen naar een specifieke context, waardoor een toepasbaar kader kan bestaan, zoals het geval is in het geval van de staten zelf. Zo komen de rechtsregels met betrekking tot de oplossing van een internationaal conflict tot stand.

Internationale jurisprudentie vormt dus een recht voor alle naties die, hetzij via een verdrag of een bepaalde overeenkomst, deel uitmaken van hetzelfde kader, waardoor ze dezelfde wettelijke bepalingen kunnen hebben. Zo kunnen verschillen in de internationale arena op een plechtige manier worden aangepakt.

Wat is internationale jurisprudentie?
Wat is internationale jurisprudentie?

klassiek

Klassieke jurisprudentie is een term die wordt gebruikt met betrekking tot de opkomst van de Romeinse jurisprudentie, of wat sommige auteurs ook het Romeinse recht noemen.

Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke bases voor de westerse wet van vandaag, en maakt deel uit van de geschiedenis van Rome, inclusief. In die tijd werd jurisprudentie gewaardeerd als een wetenschap die gespecialiseerd was in de kennis van het recht op zich.

Deze wetenschap werd gevormd door de juristen, mensen die, door de studie van de wet, deel uitmaakten van de Romeinse aristocratie, die degenen waren die de regels en voorschriften uitlegden, en zo de instellingen vertegenwoordigden die tegenwoordig bekend staan ​​als jurisprudentie.

Het wordt klassiek genoemd omdat het wordt gekarakteriseerd als de beste van de drie perioden in de geschiedenis van Rome waarin de jurisprudentie zo’n belangrijke ontwikkeling naar voren bracht. In die zin zou het zijn verstreken tussen de 1e eeuw en 111 na Christus, tijdens het Prinsdom.

Handel

Handelsjurisprudentie is er een die verantwoordelijk is voor het bieden van een interpretatie van alle regelgeving die inherent is aan commerciële processen, geregeld vanuit het handelsrecht.

Hun aanwezigheid sluit andere informatiebronnen zoals respectievelijk de wet niet uit. De jurisprudentie heeft echter het begrip van de processen die plaatsvinden bij de toepassing van bepaalde regelgeving vergemakkelijkt, en is een fundamenteel element geworden voor de verwerking van handelsregelgeving.

Civiel

Het civiele gebied vraagt ​​om een ​​geheel van voorschriften die door een bevoegde instantie moeten worden uitgelegd en geïnterpreteerd. In dit opzicht is de civiele jurisprudentie verantwoordelijk voor al deze afspraken en wordt het het kanaal tussen het burgerlijk recht en relevante regelgeving.

De burgerlijke jurisprudentie zal naar zijn aard onderworpen zijn aan de beginselen van elke specifieke samenleving. Dat wil zeggen, hun religieuze overtuigingen, tradities en morele overtuigingen zullen worden gewaardeerd. Op deze manier zal de interpretatie van zijn juridische resoluties gebaseerd zijn op al deze kenmerken.

Techniek

Technische jurisprudentie is die doctrine die wordt gekenmerkt door haar doelstelling, die erin bestaat een coherente uiteenzetting te genereren en in volgorde van alle rechtsregels die in een bepaalde ruimte, tijd en studie van kracht blijven. Daarin wordt op zijn beurt de interpretatie van al deze voorschriften.

Met technische jurisprudentie is het mogelijk om alle regelgeving die plaatsvindt in een wettelijk kader te systematiseren, waardoor in een bepaalde situatie een coherente en toepasselijke volgorde wordt verkregen.

door herhaling

Jurisprudentie door herhaling bestaat uit de ononderbroken toepassing van ten minste vijf zinnen op een duurzame manier, waarbij het gebruik ervan in verschillende sessies wordt benadrukt, die tegelijkertijd voldoende stemmen hebben gekregen om te worden goedgekeurd en, op die manier, toegepast in een zin .

Je zou kunnen zeggen dat jurisprudentie door herhaling een concept is dat meer dan wat dan ook verwijst naar een specifiek patroon. Dat wil zeggen, het verwijst niet naar een juridisch orgaan of instrument, maar eerder naar een patroon in de lineaire selectie en toepassing van een specifieke zin.

In dit geval gaat het om herhaalde toepassing van de zin, die precies de reden voor zijn naam verklaart. Het is belangrijk om te onthouden dat, om voor herhaling in aanmerking te komen, de zinnen systematisch moeten worden goedgekeurd.

grondwettelijk

De constitutionele jurisprudentie is gespecialiseerd in de analyse en het begrip van alle elementen die aanwezig zijn in een grondwet, waarbij op evenwichtige wijze gebruik wordt gemaakt van het staatsrecht voor zover het de werking van de artikelen betreft.

Via constitutionele jurisprudentie kunnen de regels van een grondwet worden geanalyseerd om individueel, maar tegelijkertijd uniform, alle zaken die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp te beoordelen. Hierdoor kan het recht voor alle mensen op dezelfde manier worden uitgeoefend.

Jurisprudentie is een fundamenteel orgaan voor het begrijpen van alle voorschriften die aanwezig zijn bij het lezen van een bepaald rechtsinstrument. Hiermee is het mogelijk om op een evenwichtige manier juridische resoluties toe te passen, waarbij alle aspecten die inherent zijn aan een gerechtelijke procedure correct worden beoordeeld.

Het resultaat, een ordelijke en efficiënte toepassing van alle interpretaties die plaatsvinden bij het begrijpen van respectievelijk een clausule, artikel of juridisch begrip.

bronnen

  1. (2021). Jurisprudence. Wikipedia. Hersteld van: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence
  2. Dworkin, R (1997). Jurisprudence and constitutional law. Encyclopedia. Hersteld van:https://www.encyclopedia.com/politics/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/jurisprudence-and-constitutional-law
  3. Castellano, D. (2008). Common Law and Civil Jurisprudence. Arcaneknowledge. Hersteld van: https://www.arcaneknowledge.org/histpoli/commoncivil.htm

lees ook:Wat zijn de 5 SEO-factoren?

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Nederlands Svenska (Zweeds)