Kategorier
Relationer par-sv

Fördelar och nackdelar med polygami

Fördelar och nackdelar med polygami. Polygami, bröllop med över en kompis i taget. De främsta typiska varianterna av makars relationer är polygami, inom vilka co-fruar delar en man, eller polygami, inom vilken co-män delar en gift person. Samkönade kan dock initiera nya varianter av polygami.

Kategorier
Industri-sv

Samsung QLED vs OLED

Introduktion: Samsung QLED vs OLED. För några månader sedan presenterade Samsung sin första QD-OLED TV, S95B. Sedan dess har experter och fans hyllat TV:ns prestanda. Så, vad är så speciellt med QD-OLED? Är det enorma framsteg jämfört med Samsungs QLED-TV eller andra OLED-TV? Till skillnad från resten av TV-tekniska termer är QLED och OLED fundamentalt […]