Opera PMS

Opera Pms: alternativ, fördelar-förmåner, moln, karriärer, historia. Inget sätter upp en livlig debatt bland hotell som frågan om de finaste fastighets förvaltnings systemen, särskilt när Oracles OPERA-produktlinje nämns.

Läs mer

Etik inom turism

Etik inom turism: och besöksnäring, marknadsföring, management. Turist näringen växer enormt över hela världen. Enbart dessa industrier kan bidra till världsekonomin i större utsträckning. Även om det finns många fördelar med turism, finns det också några negativa effekter.

Läs mer