Charles Coolidge Parlin

Charles Coolidge Parlin: De vader van het marktonderzoek. Charles Coolidge Parlin was een pionier van marktonderzoek in de Verenigde Staten. Hij werd geboren in 1872 in Massachusetts en studeerde in 1894 af aan de Harvard-universiteit. Na enkele jaren als leraar op een middelbare school te hebben gewerkt, trad hij in 1911 in dienst bij de Curtis Publishing Company, waar hij de eerste marktonderzoeksafdeling in de Verenigde Staten oprichtte.

Charles Coolidge Parlijn
Charles Coolidge Parlijn

Parlin wordt beschouwd als de vader van marketingonderzoek vanwege zijn bijdragen aan de discipline. Hij ontwikkelde een aantal innovatieve onderzoekstechnieken, waaronder enquêtes, interviews en data-analyse. Hij was ook een voorstander van het belang van marketingonderzoek voor zakelijke besluitvorming.

Parlin’s bijdragen aan marktonderzoek waren fundamenteel voor de ontwikkeling van de discipline. Zijn technieken en methoden worden nog steeds gebruikt door marktonderzoekers over de hele wereld.

Biografie

Charles Coolidge Parlin werd geboren in Brookline, Massachusetts, op 20 augustus 1872. Zijn vader was advocaat, zijn moeder onderwijzeres. Parlin studeerde in 1894 af aan de Harvard-universiteit met een graad in economie.

Na zijn afstuderen aan Harvard werkte Parlin enkele jaren als leraar op een middelbare school in Brookline. In 1911 trad hij in dienst bij de Curtis Publishing Company, een uitgeverij die tijdschriften als de Saturday Evening Post en de Ladies’ Home Journal uitgeeft.

Bij Curtis Publishing werd Parlin benoemd tot manager van de business research divisie. In deze functie ontwikkelde Parlin een aantal innovatieve onderzoekstechnieken, waaronder enquêtes, interviews en data-analyse. Hij was ook een voorstander van het belang van marketingonderzoek voor zakelijke besluitvorming.

Parlin bleef 27 jaar bij Curtis Publishing. In die tijd leidde hij de afdeling business research en publiceerde hij een aantal boeken en artikelen over marktonderzoek.

Parlin ging in 1938 met pensioen bij Curtis Publishing. Hij overleed in 1942 op 69-jarige leeftijd.

Historische context

Aan het begin van de twintigste eeuw onderging de wereld op verschillende fronten snelle veranderingen. De industriële revolutie, die een eeuw eerder was begonnen, bereikte nieuwe hoogten met de ontwikkeling van geavanceerde technologieën en massaproductiesystemen. De opkomst van grote bedrijven en bedrijven veranderde het weefsel van de wereldeconomie.

In deze tijd waren reclame en marketing, hoewel bestaand, nog steeds disciplines in luiers. Bedrijven baseerden veel van hun strategieën op aannames en intuïties. Het idee van het systematisch begrijpen en analyseren van consumentenvoorkeuren en -gedrag was vrijwel onbestaande. Reclame was vaak meer gebaseerd op kunst dan op wetenschap, met weinig georganiseerde inspanningen om de impact ervan te meten of aankoopmotieven te begrijpen.

Het was in deze context dat Charles Coolidge Parlin ten tonele verscheen. Ingehuurd door de Curtis Publishing Company in 1911, zag Parlin een kans in deze chaos. Hij erkende dat, naarmate de markten zich uitbreidden en concurrerender werden, bedrijven die een dieper inzicht in hun klanten konden krijgen, een aanzienlijk voordeel zouden hebben.

Tegelijkertijd maakte de Amerikaanse samenleving een snelle verstedelijking door. Hiermee veranderde de consumptiedynamiek. Warenhuizen begonnen in steden te verschijnen en het idee van “merken” begon aan belang te winnen. Mensen kochten producten niet langer alleen uit noodzaak, maar ook als een manier om hun identiteit en status uit te drukken.

Dit was de achtergrond waartegen Parlin zijn revolutionaire werk in marktonderzoek begon. De datagedreven aanpak bood bedrijven een lens waardoor ze de veranderende wensen en behoeften van consumenten in dit transformatieve tijdperk konden zien.

Bijdragen

Charles Coolidge Parlin’s bijdragen aan marktonderzoek waren fundamenteel voor de ontwikkeling van de discipline. Zijn technieken en methoden worden nog steeds gebruikt door marktonderzoekers over de hele wereld.

Tot de belangrijkste bijdragen van Parlin behoren de volgende:

  • Ontwikkeling van innovatieve onderzoekstechnieken: Parlin ontwikkelde een aantal innovatieve onderzoekstechnieken, waaronder enquêtes, interviews en data-analyse. Deze technieken hielpen marktonderzoekers om nauwkeurigere en relevantere informatie te verzamelen.
  • Het belang van marketingonderzoek verdedigen: Parlin was een voorstander van het belang van marketingonderzoek voor zakelijke besluitvorming. Hij geloofde dat marketingonderzoek bedrijven zou kunnen helpen hun klanten beter te begrijpen en beter geïnformeerde beslissingen te nemen.
  • Het promoten van marketingonderzoek als een academische discipline: Parlin hielp marketingonderzoek te promoten als een academische discipline. Hij doceerde marktonderzoek aan de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania en publiceerde verschillende boeken en artikelen over het onderwerp.

Begin in Charles Coolidge Parlin’s Market Research

Charles Coolidge Parlin’s intrede op het gebied van marktonderzoek was niet het resultaat van een vooropgezet plan, maar eerder een samenloop van kansen en visie.

Lid worden van Curtis Publishing Company:

In 1911 werd Parlin ingehuurd door de Curtis Publishing Company, een van Amerika’s toonaangevende uitgeverijen, bekend van publicaties als “The Saturday Evening Post” en “Ladies’ Home Journal”. Hoewel hij aanvankelijk werd ingehuurd voor een verkoopproject, werd al snel een grotere kans geïdentificeerd.

Noodzaak om de markt te begrijpen:

De uitgeverij groeide, en daarmee ook de behoefte om adverteerders aan te trekken. Er was echter een probleem: veel bedrijven zagen de waarde van reclame niet in omdat ze hun markten niet volledig begrepen. Hier zag Parlin een kans. Hij stelde voor dat als ze bedrijven konden voorzien van gedetailleerde en betrouwbare informatie over hun markten, het gemakkelijker zou zijn om hen te overtuigen van de waarde van reclame.

Oprichting van de afdeling Commercieel Onderzoek:

Onder auspiciën van de Curtis Publishing Company richtte Parlin in 1912 de Commercial Research Department op. Dit wordt erkend als de eerste georganiseerde inspanning om grootschalig marktonderzoek uit te voeren.

Baanbrekende studies

Parlin’s eerste grootschalige studie richtte zich op de automarkt, die zich op dat moment in een vroeg stadium bevond, maar snel groeide. Door middel van enquêtes en interviews verzamelden Parlin en zijn team gegevens over autobezit, consumentenvoorkeuren en potentiële trends. Wat ze ontdekten was niet alleen nuttig voor autofabrikanten, maar ook voor een breed scala aan gerelateerde bedrijven, van onderdelenleveranciers tot verzekeraars.

Na het succes van de autostudie richtte Parlin zijn aandacht op de agrarische markt. Door een vergelijkbare aanpak op basis van enquêtes en analyses leverde het waardevolle inzichten op die bedrijven hielpen de behoeften en het gedrag van boeren beter te begrijpen.

Parlin’s nieuwe filosofie:

Naast gegevens en cijfers promootte Parlin een radicaal nieuwe filosofie: dat bedrijven zich moeten richten op de behoeften en wensen van consumenten in plaats van alleen maar producten te verkopen. Dit idee, hoewel nu gangbaar, was destijds revolutionair.

Charles Coolidge Parlin’s methodologie in marktonderzoek:

Marktonderzoek
Marktonderzoek

De methodologieën die Parlin gebruikte in zijn baanbrekende marktonderzoek waren innovatief voor hun tijd en legden de basis voor veel van de standaardpraktijken die we tegenwoordig in marketingonderzoek zien. Hieronder staan enkele van de belangrijkste elementen van hun aanpak:

Primair onderzoek:

Enquêtes: Parlin gebruikte schriftelijke enquêtes om gegevens te verzamelen over bestedingsgewoonten, voorkeuren en koopgedrag. Deze enquêtes werden op grote schaal verspreid en waren specifiek gericht op doelgroepen.

Interviews: Naast schriftelijke enquêtes voerde Parlin ook face-to-face interviews uit om een dieper inzicht te krijgen in de motivaties en attitudes van consumenten.

Sectorale analyse:

Parlin selecteerde specifiek sectoren of industrieën om diepgaand te bestuderen. Hij deed bijvoorbeeld uitgebreid onderzoek naar de automarkt en de agrarische markt, verzamelde gedetailleerde gegevens en leverde gesegmenteerde analyses binnen elke sector.

Studie van consumentengedrag:

Parlin was niet alleen geïnteresseerd in welke producten consumenten kochten, maar ook waarom ze ze kochten. Het probeerde de onderliggende motivaties, culturele en sociale invloeden en andere factoren die van invloed zijn op aankoopbeslissingen te begrijpen.

Kwantitatieve en kwalitatieve gegevens:

Hoewel hij sterk leunde op kwantitatieve gegevens (cijfers en statistieken), waardeerde Parlin ook het belang van kwalitatieve gegevens. Door middel van interviews en observaties probeerde hij de verhalen en contexten achter koopgedrag te begrijpen.

Integratie van gegevens van derden:

Parlin beperkte zich niet tot gegevens die zijn team rechtstreeks verzamelde. Het bevatte ook informatie uit externe bronnen, zoals tellingen en andere records, om een completer beeld van de markt te geven.

Focus op actie:

Het doel van Parlin’s onderzoek was niet alleen om data te verzamelen omwille van data. Hij probeerde zijn bevindingen altijd te vertalen in aanbevolen acties en strategieën die bedrijven konden implementeren. Na het identificeren van een consumententrend of -voorkeur, zou ik bedrijven bijvoorbeeld adviseren over hoe ze die informatie kunnen aanpassen of benutten.

Continue beoordeling en bijwerking:

Parlin begreep dat markten niet statisch zijn. Daarom heeft het zich ingespannen om zijn studies periodiek te herzien en bij te werken om veranderingen in consumentengedrag en marktomstandigheden weer te geven.

Kortom, de methodologie van Parlin was veelomvattend, consumentgericht en actiegericht. Door zijn systematische, datagedreven aanpak toonde hij aan dat marketingonderzoek niet alleen een academische oefening is, maar een essentieel hulpmiddel om zakelijke beslissingen en marktsucces te begeleiden.

Charles Coolidge Parlin’s belangrijkste bijdragen aan marketing:

Charles Coolidge Parlin’s pionierswerk in marketingonderzoek resulteerde in meerdere belangrijke bijdragen die het gebied van marketing transformeerden en verrijkten. Hier belichten we enkele van zijn meest invloedrijke bijdragen:

1. Hoe marketingonderzoek bedrijven helpt slagen:

Parlin verdedigde sterk het idee dat zakelijke beslissingen gebaseerd moeten zijn op solide gegevens in plaats van intuïties of aannames. Hij promootte het gebruik van marktonderzoek als een fundamenteel hulpmiddel om consumenten te begrijpen en de effectiviteit van marketingstrategieën te verbeteren.

2. Focus op de consument:

Vóór Parlin richtten veel bedrijven zich vooral op het product. Het introduceerde echter het revolutionaire idee dat zakelijk succes gebaseerd is op het begrijpen en bevredigen van de behoeften en wensen van de consument.

3. Marktsegmentatie:

Door zijn gedetailleerde studies toonde Parlin het belang aan van het segmenteren van de markt en het begrijpen van de verschillen binnen consumentengroepen. Hij erkende dat niet alle consumenten dezelfde behoeften hebben en dat strategieën dienovereenkomstig moeten worden aangepast.

4. Strategisch gebruik van gegevens voor besluitvorming:

Parlin propageerde het idee dat gegevens niet alleen nuttig zijn voor het begrijpen van de huidige toestand, maar ook voor het voorspellen van toekomstige trends en het sturen van de strategie. Het hielp bedrijven marktonderzoek te zien als een investering die een concurrentievoordeel kan opleveren.

5. Waarde van toegankelijke informatie:

Bij het presenteren van zijn bevindingen benadrukte Parlin het belang van het begrijpelijk en toegankelijk maken van informatie voor besluitvormers. Deze focus op duidelijke en effectieve communicatie blijft vandaag de dag een pijler van marketingonderzoek.

6. Vaststelling van methodologische normen:

Parlin’s technieken en methoden voor het verzamelen en analyseren van gegevens stellen normen die velen in het veld in latere jaren zouden overnemen en aanpassen.

7. Bevordering van onderzoeksethiek:

Hoewel misschien minder prominent dan andere bijdragen, benadrukte Parlin ook het belang van ethisch onderzoek uitvoeren, nauwkeurigheid garanderen en vooringenomenheid of manipulatie vermijden.

8. Evolutie van reclame:

Gezien zijn werk bij de Curtis Publishing Company beïnvloedde Parlin ook hoe bedrijven reclame bekeken en gebruikten. Met gegevens bij de hand kunnen bedrijven gerichtere en effectievere advertentiecampagnes maken.

Charles Coolidge Parlin heeft niet alleen het belang van marktonderzoek vastgesteld, maar ook de manier waarop bedrijven marketing benaderen opnieuw gedefinieerd. Zijn nalatenschap is het bewijs dat door zich te richten op de consument en datagestuurde beslissingen te nemen, bedrijven blijvend en duurzaam succes in de markt kunnen behalen.

Nalatenschap en erkenning van Charles Coolidge Parlin:

De invloed van Charles Coolidge Parlin in de wereld van marketing en marktonderzoek is onmiskenbaar. Zijn nalatenschap en de erkenning die hij heeft gekregen, komen tot uiting in meerdere aspecten:

1. “Vader van marktonderzoek”:

Parlin wordt vaak de “Vader van marktonderzoek” genoemd vanwege zijn baanbrekende bijdragen aan het veld. Zijn systematische, datagedreven benadering van marktanalyse legde de basis voor moderne onderzoekspraktijken.

2. Oprichting van de Modern Marketing Studio:

Parlin’s methodologieën en benaderingen zijn geïntegreerd in de manier waarop business schools en onderwijsinstellingen marketing onderwijzen. Hij wordt beschouwd als een van de pioniers die marketing transformeerde van een kunst naar een wetenschap.

3. Charles Coolidge Parlin Award:

Als erkenning voor zijn monumentale bijdrage aan het veld, sponsoren de American Marketing Association en de Wharton School van de Universiteit van Pennsylvania de Charles Coolidge Parlin Award. Deze prijs wordt gegeven aan degenen die uitstekend leiderschap hebben getoond in marketingonderzoek en aanzienlijk hebben bijgedragen aan de vooruitgang van het veld.

4. Voortzetting van de consumentgerichte aanpak:

Parlin’s idee dat bedrijven zich moeten richten op de behoeften en wensen van de consument is een fundamentele pijler van moderne marketing geworden. De bedrijven van vandaag, ondersteund door geavanceerde technologie, blijven deze aanpak gebruiken, zij het op een veel bredere en meer gedetailleerde schaal.

5. Inspiratie voor toekomstige onderzoekers:

Parlin’s methodologieën en filosofieën blijven onderzoekers vandaag inspireren. Velen zien zijn werk als een herinnering aan het belang van integriteit, nieuwsgierigheid en toewijding in onderzoek.

6. Wereldwijde erkenning:

Hoewel hij zijn werk in de Verenigde Staten begon, worden Parlin’s bijdragen over de hele wereld erkend en gevierd. Zijn invloed reikt verder dan grenzen en zijn nalatenschap leeft voort in wereldwijde marketingpraktijken en -principes.

De nalatenschap van Charles Coolidge Parlin gaat verder dan zijn specifieke methodologieën en studies. Zijn visionaire benadering van het analyseren en begrijpen van markten, gecombineerd met zijn toewijding aan ethiek en nauwkeurigheid, heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op de marketingwereld. Hoewel er meer dan een eeuw is verstreken sinds zijn eerste bijdragen, is zijn invloed nog steeds duidelijk zichtbaar in de moderne marketing en zal hij in de nabije toekomst relevant blijven.

Lees ook: Wikipedia; Marketing bijziendheid Samenvatting Voorbeeld; Zoekmachine Marketing Strategie; Voordelen van zoekmachine marketing; Achtergrond in digitale marketing

This post is also available in: English (Engels) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Nederlands