Ontologie in onderzoek

Ontologie in onderzoek: Betekenis, voorbeeld, methodologie, paradigma, typen. Ontologie in onderzoek wordt gedefinieerd als de studie of wetenschap en heeft betrekking op de aard van de werkelijkheid. Het kan ook worden gedefinieerd als datgene wat een verklaring weergeeft over wat uit een feit bestaat. Simpel gezegd, we verwijzen naar ontologie als de dingen waarvan we denken dat ze in werkelijkheid bestaan.

Ontologie in onderzoek: Betekenis, Voorbeeld, Methodologie, Paradigma, Types
Ontologie in onderzoek: Betekenis, Voorbeeld, Methodologie, Paradigma, Types

In ontologie in onderzoek draaien de antwoorden rond één hoofdvraag, namelijk wat is de aard van de werkelijkheid? die definieert wat wij als de werkelijkheid beschouwen. Het heeft betrekking op onze zorgwekkende overtuigingen over de aard en aard van de werkelijkheid en de sociale wereld. Het omvat alle aspecten van wat er mogelijk is om over de wereld te weten.

Richards (2003) definieert ontologie als de aanname van wat we maken over het soort en de aard van de werkelijkheid en wat bestaat, terwijl Snape en Spencer (2003) ontologie ook noemen als de aard van de wereld en wat we erover kunnen weten. Een andere belangrijke vraag waar de ontologie om draait, is of sociale entiteiten als subjectief of objectief moeten worden beschouwd. Objectivisme en Subjectivisme worden gedefinieerd als essentiële veronderstellingen van de ontologie.

Betekenis

Ontologie is een van de belangrijkste takken van de filosofie. Als we het woord filosofie horen, komen er verschillende vragen in ons op, zoals hoe kan het begrijpen van filosofie ons onderzoek verbeteren? En op welke frames beïnvloedt ons onderzoek onze keuzes?

De vragen eindigen hier niet, omdat er geen einde komt aan het filosofische bestaan van wat dan ook. Al deze vragen zijn van groot belang voor sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Het begrijpen van filosofie is belangrijk omdat al het sociaalwetenschappelijk onderzoek alleen een zinvolle interpretatie kan geven als het duidelijk is welke actie de onderzoeksresultaten hebben beïnvloed. Sommige van deze beslissingen zullen eerder gebaseerd zijn op enkele belangrijke filosofische principes dan op kennis.

Met behulp van de filosofie maken we kennis met de algemene principes van het theoretisch denken. Het kan worden gezien als een methode van cognitie, zelfbewustzijn en perspectief die worden gebruikt om de kennis van de werkelijkheid te krijgen en om onderzoek en de resultaten ervan uit te voeren, te analyseren, te ontwerpen en te interpreteren.

Als het gaat om ontologie in onderzoek, betekent dit dat onderzoekers zullen proberen te herkennen hoe zeker hun aannames kunnen zijn over de natuur en de objecten die ze onderzoeken. Want wat kan een onderzoeker beweren over de werkelijkheid? De legitimiteit van wat echt is, wordt bepaald door wie? Hoe gaan onderzoekers om met de verschillende tegenstrijdige ideeën over de werkelijkheid?

Ter illustratie, ontologie verwijst naar het bestaan van een enkele realiteit die kan worden bestudeerd, ervaren en begrepen als realiteit, dat een echte wereld onafhankelijk van de menselijke ervaring bestaat.

Terwijl de realistische ontologie de bovengenoemde gedachte tegenspreekt, omdat ze zegt dat de realiteit in de geest van een man is geconstrueerd, zodat er geen echte realiteit van iemand bestaat. In plaats daarvan kun je eenvoudig begrijpen dat de realiteit verband houdt met elk individu en dat het voor elk individu anders is zoals ze het op een bepaald moment en op een bepaalde plaats ervaren.

Voorbeeld

Als kennis over ontologie in verschillende talen, dan betekent ontologie in het Grieks de theorie of studie van het zijn van dat wat bestaat. Het is mogelijk om uit de definitie te zien dat ontologie een van de oudste delen van de filosofie is, dus de voorbeelden lijken ook diepgaand te zijn. In praktische termen betekent ontologie het bestuderen van het bestaan en niet-bestaan van dingen die met elkaar verband houden.

De voorbeelden van ontologie omvatten alle vragen die het oudste bestaan hebben, zoals de mensheid er al tientallen jaren voortdurend om vraagt. Omvatten deze Bestaan ideeën, emoties, herinneringen? Bestaan er cijfers? En als er ideeën, emoties, getallen en herinneringen bestaan, hoe verhouden ze zich dan tot elkaar en tot bomen en stenen. De antwoorden op deze vragen zijn niet eenvoudig, maar de ontologie helpt ons deze concepten te vinden door alle dingen in twee grote groepen te verdelen:

 • Abstracte entiteiten: zoals God of ideeën.

 • Concrete entiteiten: zoals bomen of stenen.

Logischerwijs kun je deze twee entiteiten niet op dezelfde manier bestuderen omdat ze verschillende kenmerken hebben.

Andere diepe vragen die door de hoofden van individuen blijven dwalen, zijn: ‘Wat gebeurt er met ons als we sterven?’ ‘Welke principes bepalen de eigenschappen van materie?’ of ‘Wat is de aard van het universum?’ uit de oplossingen zoals het zich tot nu toe niet heeft ontvouwd. Dit zijn allemaal inherent ontologische vragen die moeten worden bestudeerd voordat er een uitspraak wordt gedaan.

Methodologie

Ontologie is een zeer oude tak van filosofie en daarom probeerden alle oude Griekse filosofen met ontologie om te gaan. De eer moet worden gegeven aan pre-socratische filosofen, aangezien zij de otologen waren die stappen ondernamen en probeerden te bepalen wat bestaat en wat niet.

U kunt bijvoorbeeld Empedocles leren kennen die verklaarde dat er vier universele elementen water, aarde, lucht en vuur zijn en dat al deze vier elementen worden bewogen door geweld, haat en liefde, en dat alle dingen in de wereld verondersteld worden geboren te worden met de relatie van deze zes entiteiten.

Op weg naar de volgende Ontologen Aristoteles en Plato wiens namen nog steeds wereldwijd bekend zijn vanwege hun werken. Deze twee ontologen categoriseerden entiteiten in groepen en probeerden de gemeenschappelijke kenmerken te vergoeden. Drie recentere filosofen die ontologie bestudeerden en ontwikkelden waren Hartmann (1842-1906), Husserl (1859-1938), Heidegger (1889-1976).

Ontologie kan zich verbinden met verschillende kennisgebieden. De ontologie van de geneeskunde zal bijvoorbeeld nauw verband houden met wat er in een ziekte zit, wat de kenmerken van deze ziekte zijn en mensen zullen deze ziekte waarnemen.

Het basisdoel van de methodologie draait om de hoofdvraag van het verzamelen van kennis met betrekking tot gegeven vragen en als de antwoorden op deze vragen worden gevonden, wordt de betekenis van de methodologie vervuld.

Als praten over de methodologie van ontologie in onderzoek verwijst naar de methoden voor discussie over de specifieke methode die is gekozen en gebruikt in een onderzoekspaper. Deze discussie behandelt ook de theoretische geschillen die helpen bij het verschaffen van meer informatie over de methoden, toepassingen en selecties.

Om ervoor te zorgen dat uw methodologie de gewenste resultaten oplevert, moet u benadrukken hoe uw theoretische concepten zijn verbonden met een groot kenniskader en de relevantie uitleggen bij het zoeken naar doelen, problemen en onderzoeksvragen. Dus uw discussie die de onderzoeksmethodologie van het academische artikel vormt, inclusief uitgebreide literatuuroverzichten, inclusief vergelijkbare methoden, moet beschikbaar worden gesteld.

Het willekeurig verzamelen van informatie voor de methodologie zal ertoe leiden dat al uw inspanningen tevergeefs zullen eindigen, daarom moet aandacht worden besteed aan het voorbereiden van een goede methodologiesectie die de geloofwaardigheid van de artikelen zal vergroten. Gegevens moeten goed worden verzameld en lezers en onderzoekers moeten weten hoe ze de informatie voor wetenschappelijke artikelen kunnen gebruiken.

Paradigma

Het woord paradigma is afgeleid van Griekse oorsprong en is ontstaan uit het woord “paradeigma”, wat patroon betekent. De eerste persoon die het gebruikte was Kuhn in 1962 en hij gebruikte het om een conceptueel kader te beschrijven dat door onderzoekers of wetenschappers wordt geaccepteerd en dat hen een diepgaande richtlijn biedt om het onderzoek uit te voeren.

Een onderzoeksparadigma is een onderzoek of een benadering van onderzoek die lang geleden door de onderzoeksgemeenschap is geverifieerd en die al honderd jaar in de praktijk wordt toegepast. Meestal komen deze paradigma’s voort uit een van de vele benaderingen om te onderzoeken, of ze nu de interpretatieve benadering of de positivistische benadering zijn.

Elke ontologie in onderzoek gebruikt het onderzoeksparadigma als richtlijn voor de ontwikkeling van onderzoeksmethodologie en om een onderzoeksproject op de juiste en geldige manier uit te voeren.

Er zijn twee paradigma’s, maar uit deze twee zijn andere paradigma’s voortgekomen, vooral in sociaalwetenschappelijk onderzoek. En een van de recent opkomende paradigma’s is onderzoek met gemengde methoden en de overstap naar wetenschappen, dan is kwantitatieve onderzoeksmethodologie de meest favoriete benadering voor het uitvoeren van onderzoek.

Meer dan een half decennium was er een debat gaande over de beslissing wat de beste methodologie is die moet worden gebruikt, en het antwoord was mixed-methodology of mixed-method paradigma.

Soorten

Soorten onderzoek zijn verschillende methoden die worden gebruikt voor het uitvoeren van onderzoek. Verschillende soorten onderzoek zijn beter geschikt voor bepaalde onderzoeken, omdat ze verschillen op basis van tijdigheid, doel en onderzoeksdoelen.

Het eerste deel van het ontwerpen van onderzoek is om te bepalen wat je wilt bestuderen en wat de doelen zijn die verband houden met het zoeken. Uw doel is bijvoorbeeld alleen om meer te weten te komen over een onderwerp of u wilt misschien bepalen hoe verschillende beleidsregels van invloed zijn op lagere werknemers in uw bedrijf.

De onderzoeksmethodologie omvat verschillende soorten onderzoeken die nuttig zijn in alle sectoren en velden en omvatten:

 • Opleiding
 • Bedrijf
 • Biologie, scheikunde en ander wetenschapsgerelateerd gebied
 • Overheidskantoren en -instanties

Bovendien zijn er 19 verschillende soorten onderzoek die u kunt beschouwen als uw ontwerponderzoeksmethodologie. Dit zijn:

 • Toegepast onderzoek
 • Fundamenteel onderzoek
 • Kwantitatief onderzoek
 • Kwalitatief onderzoek
 • Gemengd onderzoek
 • Verkennend onderzoek
 • Cross-sectioneel onderzoek
 • Longitudinaal onderzoek
 • Laboratoriumonderzoek
 • Vast onderzoek
 • Veldonderzoek
 • Actie onderzoek
 • Flexibel onderzoek
 • Casual onderzoek
 • classificatie onderzoek
 • Vergelijkend onderzoek
 • deductief onderzoek
 • Inductief onderzoek

Al deze onderzoeken omvatten verschillende procedures en iemand die een meester is in een van de bovengenoemde soorten onderzoek, kan het werk met grote efficiëntie uitvoeren.

Lees ook:

Ontologie in de informatiewetenschap;Ontologie en epistemologie fundamenten

Externe bron: r4dn

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Dansk (Deens) Nederlands Svenska (Zweeds) Italiano (Italiaans) Português (Portugees, Portugal)