Bakgrund inom digital marknadsföring

I Bakgrund inom digital marknadsföring kommer jag att öppna en parentes, enligt min mening, mycket värdefull, bland de artiklar som vi redan hade i bloggen tidigare, för att betona hur saker gjordes i världen när det gäller marknadsföring innan detta internetfenomen kom.

Bakgrund inom digital marknadsföring
Bakgrund inom digital marknadsföring

Införandet

Historien om marknadsföring och masskommunikation är en historia om ständig anpassning och förändring. Sedan mänsklighetens tidigaste dagar har vi sökt effektiva sätt att förmedla idéer och budskap. I denna strävan har uppfinningen av nya medier och tekniker alltid varit i framkant och omdefinierat hur människor och organisationer interagerar och påverkar varandra.

I hjärtat av denna utveckling har vi Johannes Gutenberg och hans revolutionerande tryckpress på femtonde århundradet. Denna uppfinning möjliggjorde massproduktion av tryckta texter, vilket resulterade i en aldrig tidigare skådad spridning av kunskap och information. Böcker, tidningar och broschyrer blev tillgängliga för fler människor, vilket demokratiserade tillgången till information.

Med tiden förändrade andra innovationer hur företag kommunicerade med sina kunder. Radio, i början av nittonhundratalet, möjliggjorde realtidskommunikation med en masspublik. Radiosändningar blev ett effektivt sätt att nå en stor publik och blev snart ett medium för reklam och marknadsföring.

Senare, i mitten av nittonhundratalet, blev tv den nya gränsen för marknadsföring. Genom att kombinera rörliga bilder med ljud gav tv en plattform som gjorde det möjligt för marknadsförare att berätta mer komplexa och engagerande varumärkeshistorier. TV-reklam blev ett grundläggande verktyg för marknadsföringsstrategier.

Trots dessa framsteg förblev de flesta former av marknadsföring enkelriktade. Företagen förmedlade sina budskap till konsumenterna, men det fanns lite dialog eller interaktion. Detta förändrades dock med tillkomsten av den digitala tidsåldern.

Tillkomsten av Internet i mitten av 90-talet förvandlade helt dynamiken i marknadsföring och kommunikation. Nu kan företag ha en online-närvaro, vilket möjliggör oöverträffad tillgång till konsumenter runt om i världen. Men viktigast av allt gav internet ett utrymme för dialog och interaktion, så att konsumenterna kunde svara och delta i varumärkessamtal.

Digital marknadsföring är född från möjligheten som Internet ger företag att interagera, lära sig och anpassa sina erbjudanden till konsumenter på ett sätt som aldrig varit möjligt tidigare. E-post, sociala medier, sökmotorer, innehållsmarknadsföring och senast artificiell intelligens är bara några av de verktyg som digitala marknadsförare använder idag för att nå sin publik mer effektivt och effektivt.

Före internet-eran

Pre-internet-eran hänvisar till tidsperioden innan internet blev ett vanligt verktyg i vardagen och i näringslivet. Under denna period hanterades kommunikation, information och marknadsföring mycket annorlunda än de är idag. Här är några aspekter av tiden före internet:

Kommunikation

Före Internet var kommunikationen mestadels via telefon, ansikte mot ansikte eller via fysisk post. Internationell korrespondens kan ta dagar eller till och med veckor. Faxning var ett populärt sätt att skicka dokument snabbt, även om det fortfarande krävde en fysisk process.

Tillgång till information

Utan Internet förlitade sig människor på tryckta medier (böcker, tidningar, tidskrifter), tv och radio för information. Biblioteken spelade en mycket viktig roll för tillgången till information och kunskap.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring före internettiden förlitade sig starkt på traditionella medier. Annonser sändes via tv, radio, tidningar, tidskrifter, broschyrer, affischer och skyltar.

Pre-internet marknadsföring, ofta kallad traditionell marknadsföring, har en rik historia som lagt grunden för de marknadsföringstekniker och strategier vi använder idag. Även om taktik och media har förändrats med tillkomsten av digital marknadsföring, förblir de grundläggande principerna desamma. Att förstå dessa rötter kan ge värdefull insikt i hur och varför marknadsföring utvecklades som den gjorde.

Före Internet-eran baserades marknadsföring på fyra grundläggande pelare, kända som de 4 P: erna: Produkt, Pris, Plats (distributionsplats) och Marknadsföring. Fokus låg på produkten och hur den skulle kunna säljas till konsument. Marknadsföringsbeslut kretsade kring dessa fyra element och genomfördes på olika sätt.

1. Reklam: Traditionell reklam använde medier som tv, radio, tidningar, tidskrifter och skyltar för att nå konsumenterna. Annonser skapades för att skapa varumärkesmedvetenhet och stimulera efterfrågan på produkter eller tjänster. Även om dessa medier kunde nå en bred publik saknade de segmenterings- och personaliseringsfunktionerna som digital marknadsföring ger.

2. PR: PR användes för att skapa och upprätthålla en positiv bild av företaget och dess produkter eller tjänster. Detta innebar att arbeta med media för att få nyhetsbevakning, organisera evenemang och hantera eventuella PR-kriser som kan uppstå.

3. Direktförsäljning: Direktförsäljning innebar personlig kontakt med potentiella kunder, antingen i en fysisk butik eller genom hemförsäljning eller telemarketing. Denna taktik möjliggjorde personlig kundinteraktion, men det var kostsamt och tidskrävande.

4. Säljfrämjande åtgärder: Försäljningskampanjer inkluderade rabatter, kuponger, gratisprover och andra incitament för att få konsumenterna att köpa. Denna taktik användes ofta för att öka kortsiktig försäljning och locka nya kunder.

Marknadsföring före internet hade sina begränsningar. Brist på interaktivitet och svårigheter att mäta kampanjens framgång var betydande utmaningar. Dessutom var det ofta en dyr och ineffektiv process att nå konsumenterna, eftersom man förlitade sig på en ”sändningsmetod” som hoppades kunna nå en relevant publik via massmedia.

Tillkomsten av internet förändrade allt detta och gav nya verktyg och tekniker som möjliggör ett mer personligt, interaktivt och mätbart tillvägagångssätt för marknadsföring. Men många av färdigheterna och principerna för traditionell marknadsföring är fortfarande relevanta idag. Förmågan att förstå och möta kundernas behov, bygga relationer och effektivt kommunicera värdet av en produkt eller tjänst är avgörande för både traditionell och digital marknadsföring.

Försäljning &; Inköp

Innan online-shopping skedde försäljningen i fysiska butiker eller via postade kataloger. Konsumenterna var tvungna att besöka en fysisk butik för att se, prova och köpa produkter.

Underhållning: Bakgrund inom digital marknadsföring

Utan tillgång till onlinevideo- och musikströmningstjänster förlitade sig människor på biografer, tv, fysiska video- och musikspelare (som VHS, DVD-skivor, vinyl, kassetter, CD-skivor) och liveevenemang för underhållning.

Arbete och affärer

I näringslivet gjordes allt på papper och möten krävde fysisk närvaro av deltagarna. Företag förlitade sig starkt på telefon för att kommunicera med kunder och affärspartners. Dokument lagrades i fysiska filer, vilket krävde ett stort lagringsutrymme.

Världen förändrades drastiskt med framväxten av internet, digitaliserade och påskyndade många av dessa processer och revolutionerade helt vårt sätt att leva och arbeta.

Extern resurs: Wikipedia

Läs också: Historia om digital marknadsföring, utveckling, tidslinje, kronologi; Etik i marknadsföring; Innovativa marknadsföringsstrategier för flygbolag. Robotikens historia, kronologi, tidslinje, AI; Historia av artificiell intelligens (AI)

This post is also available in: English (Engelska) Français (Franska) Deutsch (Tyska) Español (Spanska) Dansk (Danska) Nederlands (Nederländska) Svenska Italiano (Italienska)