Transversale aanpak: wat is het? Waaruit bestaat het?

Transversale aanpak.Cross-functioneel beheer, ook bekend als cross-functioneel management of horizontaal management, verwijst naar een managementbenadering waarbij over verschillende functies, afdelingen of teams binnen een organisatie wordt gewerkt om gemeenschappelijke doelen te bereiken of problemen op te lossen. Het wordt gekenmerkt door samenwerking, communicatie en samenwerking tussen verschillende groepen om een gedeeld begrip van doelstellingen, prioriteiten en verantwoordelijkheden te creëren.

Transversale aanpak
Transversaal beheer

Transversaal management omvat het doorbreken van de silo’s binnen een organisatie en het aanmoedigen van individuen uit verschillende delen van het bedrijf om samen te werken. Deze aanpak kan helpen de coördinatie te verbeteren, processen te stroomlijnen en innovatie te stimuleren door verschillende perspectieven en expertise samen te brengen.

Cross-management kan vooral nuttig zijn in complexe projecten of initiatieven waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn of die input van verschillende delen van de organisatie vereisen. Het vereist sterk leiderschap, effectieve communicatie en de bereidheid om over de grenzen heen samen te werken.

Vs hiërarchisch management

Hiërarchisch management is een traditionele benadering die de nadruk legt op een duidelijke commandostructuur, waarbij de beslissingsmacht geconcentreerd is aan de top van de organisatie. In een hiërarchische managementstructuur zijn medewerkers georganiseerd in functionele afdelingen of teams, en elke afdeling rapporteert aan een directeur die op zijn beurt rapporteert aan een directeur op een hoger niveau, enzovoort in de keten. Hiërarchisch management heeft de neiging om meer rigide en bureaucratisch te zijn, gericht op regels en procedures.

Transversaal management daarentegen is een modernere aanpak die de nadruk legt op samenwerking en teamwork tussen verschillende functies, afdelingen of teams. In transversaal management werken medewerkers samen om gemeenschappelijke doelen te bereiken, waarbij ze vaak silo’s tussen verschillende delen van de organisatie doorbreken. Transversaal management is over het algemeen flexibeler en flexibeler, gericht op innovatie en creativiteit.

Hoewel hiërarchisch management goed kan werken in stabielere en voorspelbare omgevingen, kan transversaal management beter geschikt zijn voor complexere en dynamischere situaties waarin wendbaarheid en innovatie nodig zijn. Beide benaderingen hebben hun sterke en zwakke punten en de keuze van de managementstijl hangt af van de specifieke behoeften en context van de organisatie.

Projectmanagement: Transversale aanpak

Projectmanagement in een transversale context omvat het beheer van projecten die samenwerking en coördinatie tussen verschillende functies, afdelingen of teams van een organisatie vereisen. Laten we eens kijken naar enkele belangrijke aspecten van projectmanagement in een transversale context:

 • Identificatie en betrokkenheid van belanghebbenden: In een transversaal project is het belangrijk om alle belanghebbenden die door het project kunnen worden beïnvloed, te identificeren en te betrekken. Dit omvat belanghebbenden uit verschillende delen van de organisatie, evenals externe belanghebbenden.
 • Cross-functionele communicatie: Effectieve communicatie is cruciaal in een transversaal project. Projectmanagers moeten ervoor zorgen dat alle teamleden op de hoogte zijn van projectdoelstellingen, deadlines en resultaten, en dat communicatiekanalen open en toegankelijk zijn voor iedereen.
 • Gedeelde doelstellingen en prioriteiten: Transversale projecten vereisen een gedeeld begrip van doelstellingen en prioriteiten tussen functies, afdelingen of teams. Projectmanagers moeten samenwerken met belanghebbenden om gemeenschappelijke doelen te identificeren en projectdoelen af te stemmen op de bredere strategische doelen van de organisatie.
 • Projectplanning en -planning: Projectplanning en -planning in een transversale context kan complex zijn, omdat verschillende functies, afdelingen of teams verschillende deadlines en prioriteiten kunnen hebben. Projectmanagers moeten een gedetailleerd projectplan ontwikkelen dat rekening houdt met de verschillende planningen en deadlines van teamleden.
 • Conflictoplossing en probleemoplossing: In een transversaal project kunnen conflicten ontstaan als gevolg van verschillen in perspectieven, prioriteiten of doelstellingen. Projectmanagers moeten bekwaam zijn in conflictoplossing en probleemoplossing om ervoor te zorgen dat projectdoelstellingen worden bereikt en belanghebbenden tevreden zijn.
 • Prestatie-evaluatie en feedback: Projectmanagers moeten de prestaties van teamleden evalueren en hen feedback geven op hun werk. Dit kan moeilijk zijn in een transversale context, omdat teamleden kunnen vertrouwen op verschillende managers of op verschillende afdelingen kunnen werken. Projectmanagers moeten een evaluatie- en feedbacksysteem ontwikkelen dat rekening houdt met de verschillende hiërarchische structuren en functionele gebieden van teamleden.
 • Technologie en tools ter ondersteuning van transversaal management: Technologie kan een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van transversaal projectmanagement. Projectmanagers kunnen samenwerkingstools, projectbeheersoftware en andere technologische oplossingen gebruiken om de communicatie te vergemakkelijken, de voortgang bij te houden en projecttaken en -resources te beheren.

Voorbeelden van transversaal management

 • Agile ontwikkeling: Agile ontwikkeling is een softwareontwikkelingsbenadering die de nadruk legt op samenwerking, teamwork en iteratieve ontwikkeling. Agile teams zijn meestal cross-functioneel en zelforganiserend, met leden uit verschillende functionele gebieden die samenwerken om softwareprojecten op een flexibele en aanpasbare manier te leveren.
 • Klantgerichte aanpak: Een klantgerichte bedrijfsbenadering houdt in dat de klant centraal staat in alle zakelijke beslissingen en processen. Deze aanpak vereist samenwerking en coördinatie tussen verschillende functies, afdelingen of teams in een organisatie om ervoor te zorgen dat aan de behoeften en verwachtingen van de klant wordt voldaan.
 • Lean Management: Lean management is een managementaanpak die de nadruk legt op continue verbetering, afvalvermindering en klantwaarde. Lean management vereist samenwerking en communicatie tussen de verschillende functies, afdelingen of teams van een organisatie om verspilling te identificeren en te elimineren en processen te verbeteren.
 • Design thinking: Design thinking is een probleemoplossende benadering die de nadruk legt op empathie, experimenteren en samenwerking. Design thinking vereist dat cross-functionele teams samenwerken om de behoeften van gebruikers te begrijpen, ideeën te genereren en prototypen van oplossingen te maken.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat over het integreren van sociale en milieuoverwegingen in de bedrijfsvoering en besluitvorming. MVO vereist samenwerking en coördinatie tussen verschillende functies, afdelingen of teams van een organisatie om sociale en milieueffecten te identificeren en aan te pakken.

Kwaliteiten en vaardigheden van transversale bestuurders

Transversale managers moeten een unieke reeks kwaliteiten en vaardigheden hebben om effectief te zijn in het leiden van cross-functionele teams en projecten. Laten we enkele belangrijke kwaliteiten en vaardigheden van de transversale manager beschrijven:

 • Samenwerking en teamwork: Transversale managers moeten bekwaam zijn in het opbouwen van samenwerkingsrelaties en het bevorderen van teamwork tussen verschillende functies, afdelingen of teams binnen een organisatie.
 • Communicatie: Effectieve communicatie is cruciaal in transversaal management. Transversale managers moeten bekwaam zijn in mondelinge en schriftelijke communicatie om ervoor te zorgen dat alle teamleden worden geïnformeerd en betrokken bij projectactiviteiten.
 • Strategisch denken: Transversale managers moeten strategisch kunnen denken en projectdoelstellingen kunnen afstemmen op de bredere strategische doelstellingen van de organisatie.
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: Transversale managers moeten flexibel zijn en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden en in staat zijn om projectplannen en prioriteiten aan te passen als dat nodig is.
 • Conflictoplossing en probleemoplossing: transversale managers moeten bekwaam zijn in conflict- en probleemoplossing om verschillen in perspectieven, prioriteiten of doelen aan te pakken die zich kunnen voordoen in cross-functionele teams.
 • Projectmanagement: Cross-functionele managers moeten zich bewust zijn van projectmanagementmethodologieën en -technieken om complexe projecten met cross-functionele teams te beheren.
 • Leiderschap: Transversale managers moeten in staat zijn om teams te leiden en te motiveren, creativiteit en innovatie te inspireren en een positieve werkomgeving te creëren die samenwerking en teamwork bevordert.
 • Emotionele intelligentie: Transversale managers moeten emotionele intelligentie hebben, in staat zijn om hun eigen emoties en die van anderen te begrijpen en te beheren, en positieve relaties met teamleden opbouwen.
 • Cultureel bewustzijn: Transversale managers moeten zich bewust zijn van culturele verschillen en in staat zijn om effectief samen te werken met teamleden met verschillende achtergronden en culturen.
 • Technische expertise: Afhankelijk van het specifieke project of de specifieke sector, moeten cross-functionele managers mogelijk technische kennis en ervaring hebben op een bepaald gebied om effectief cross-functionele teams te beheren.
 • Over het algemeen moeten transversale managers effectieve communicatoren, strategische denkers, gekwalificeerde projectmanagers en sterke leiders zijn om met succes cross-functionele teams en projecten te leiden.

Lees ook: Werken robot stofzuigers echt?; Eén of twee proces sorservers, wat is juist?; Ethiek in het bankwezen

Webografie

 • “Transversal Management: Definition, challenges and benefits”, van het Project Management Institute: Dit artikel geeft een overzicht van transversaal management, de voordelen en uitdagingen ervan, en biedt tips voor effectief transversaal management.
  Verbinden
 • “Transversaal leiderschap”, Harvard Business Review: Dit artikel bespreekt het concept van transversaal leiderschap, het belang ervan in de moderne zakelijke omgeving en biedt tips voor het ontwikkelen van transversale leiderschapsvaardigheden.
  Koppeling
 • Forbes ‘Bridging Silos to Foster Innovation’: Dit artikel onderzoekt de rol van transversaal management bij het bevorderen van innovatie en het elimineren van silo’s binnen organisaties.
  Hulpbron
 • “Het belang van transversaal management in het bedrijfsleven” door Executive Education bij IMD: Dit artikel benadrukt het belang van transversaal management om complexe zakelijke uitdagingen aan te pakken en innovatie te stimuleren.
  Imd
 • Workfront’s “Traverse Management: How to Manage Your Teams Across Functional Boundaries”: Dit artikel biedt tips en best practices voor transversaal management, waaronder communicatiestrategieën, conflictoplossingstechnieken en projectmanagementvaardigheden.

Edities 2021-23

This post is also available in: English (Engels) Français (Frans) Deutsch (Duits) Español (Spaans) Nederlands Svenska (Zweeds)